SES S.A. została członkiem Globalnej Inicjatywy Clintona

SES S.A. (spółka akcyjna notowana na indeksach NYSE, Euronext Paris i Luxembourg Stock Exchange pod nazwą SESG) ogłosiła, że została członkiem Globalnej Inicjatywy Clintona (CGI), będącej inicjatywą Fundacji Clintona.

W trakcie Dorocznego Spotkania CGI 2014 odbywającego się w Nowym Jorku, SES ogłosiła swoje zaangażowanie w e-platformę medyczną SATMED.

SATMED to platforma Telemedycyny wspierana rozwiązaniami satelitarnymi i oparta o przetwarzanie danych w tzw. chmurze. Ma ona na celu ułatwienie dostępu i uproszczenie korzystania z e-medycyny. SATMED zapewni szeroki zakres e-usług medycznych na różnych poziomach: łączność satelitarną dla odległych rejonów nie mających łączy internetowych, usługi z zakresu e-medycyny oraz m-zdrowia opracowane przy wsparciu lekarzy, oraz narzędzia opracowane przez społeczność międzynarodową dla zapewnienia powszechnego dostępu do e-opieki, e-uczenia, zarządzania, a także finansowania usług e-medycznych. SATMED będzie także zapewniał dostęp do usług w chmurze dla bezpiecznego przechowywania, wymiany danych oraz tworzenia kopii zapasowych danych.

SES ściśle współpracuje przy pracach nad projektem SATMED z szeregiem takich organizacji pozarządowych (NGO), jak: Friendship, German Doctors, Lekarze Bez Granic, Archemed oraz Fondation Follerau Luxembourg. Podczas fazy pilotażowej, kompletny system, obejmujący terminale satelitarne oraz oprogramowanie, zostanie wdrożony w organizacjach partnerskich: w organizacjach pozarządowych, szpitalach, akademiach medycznych i innych placówkach świadczących usługi opieki zdrowotnej, które działają w uboższych regionach. W różnych lokalizacjach, gdzie prowadzony będzie projekt, w takich krajach jak: Bangladesz, Benin, Erytrea, Gwinea, Filipiny oraz Sierra Leone, zostanie zainstalowanych do 15 terminali satelitarnych. Organizacje partnerskie będą wykorzystywać SATMED dla poprawy dostępu do opieki zdrowotnej, ulepszenia swoich programów szkoleń medycznych, zwiększenia skuteczności i zagwarantowania wysokiej jakości zarządzania zdrowiem oraz/lub uaktualnienia systemu zbierania, zarządzania, a także wizualizacji danych.