Nowa dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Po 8 latach następuje zmiana na stanowisku dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu – obowiązki Mirelli Panek-Owsiańskiej przejmie Marzena Strzelczak. Panek-Owsiańska pozostanie nadal prezeską zarządu FOB.
Od 1 października br. obowiązki dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) przejmie Marzena Strzelczak, ekspertka CSR, absolwentka licznych kursów i szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju, która pełniła poprzednio funkcję pełnomocniczki Zarządu PGNiG ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu przygotowując m.in. strategię i raport społeczny całej grupy kapitałowej. Nowa dyrektorka generalna przejmie operacyjne obowiązki związane z zarządzaniem zespołem i projektami FOB.

Mirella Panek-Owsiańska, pełniąc kolejną kadencję prezeski zarządu FOB, skupi się na strategicznym rozwoju organizacji jako think-and-do-tanka oraz wzmacnianiu współpracy międzynarodowej.