Sektor finansowy musi zacząć reagować na stan wód w Europie

fot. Pixabay.com

Wraz z postępującą zmianą klimatu pogarsza się stan wód na całym świecie. Nowy raport WWF nawołuje instytucje finansowe do oceny wartości wody i podjęcia kroków do łagodzenia kryzysu związanego z wodami przy planowaniu inwestycji.

Opublikowany podczas Water Summit 2019 we Frankfurcie raport Ryzyka i szanse związane z wodami słodkimi: przegląd i wezwanie do działania dla sektora finansowego, podkreśla również szanse dla instytucji finansowych towarzyszące gwałtownemu zwiększaniu inwestycji w rozwiązywanie problemów związanych z wodami. Może to przyczynić się do wygenerowania wysokich dochodów, jednocześnie przynosząc korzyści zarówno ludziom, jak i planecie.

– Wraz z gospodarczymi i finansowymi kosztami powodzi, suszy i innych narastających ryzyk związanych ze stanem wód, instytucje finansowe muszą brać te wyzwania pod uwagę jeszcze bardziej niż robiły to do tej pory – mówi autor raportu Alexis Morgan lider w WWF Water Stewardship. – Świat finansów musi natychmiast zacząć oceniać ryzyka i jednocześnie wymagać od firm łagodzenia problemów związanych ze stanem wód – dodaje.

W ciągu ostatnich 9 lat Światowe Forum Ekonomiczne zakwalifikowało kryzys związany ze stanem wód jako jedno z 5 największych globalnych zagrożeń. Z raportów CDP wynika, że korporacje utraciły ponad 30 mld dolarów w związku z ryzykiem wodnym w 2018 r. Ryzyka wodne coraz bardziej wpływają na firmy i inwestorów na całym świecie – od suszy, które przyniosły ogromne straty w gospodarce całej Europy, po wielomilionowe koszty związane z niedoborem wody w takich miastach jak Cape Town i Chennai.

Zmiana klimatu będzie tylko potęgować ryzyka, gdyż jej wpływ będzie odczuwalny przez społeczeństwa i gospodarki właśnie poprzez problemy z wodą.

– Populacja gatunków związanych z wodami słodkimi spadła o 83% od roku 1970, jest to ostrzeżenie dla nas, świadczące o tym, że nasze bezcenne źródła wody słodkiej są zagrożone i niedługo społeczeństwa i gospodarki przekonają się o tym – mówi Stuart Orr, lider w WWF Global Freshwater. – To najwyższy czas, aby inwestorzy zaczęli rozpoznawać, czym są ryzyka wodne, a związana z nimi kwestia materialna powinna być brana pod uwagę podczas podejmowania decyzji przez każdą nowoczesną instytucję finansową.

Raport pokazuje rozpowszechnianie się narzędzi i metod, które wyznaczają ryzyka związane z wodą ostatnich lat. Aby pomóc firmom i inwestorom zidentyfikować najlepsze narzędzia do powiązania ich potrzeb z problemami stanu wody, WWF opublikował w zeszłym tygodniu darmowe narzędzie – Valuing Water Database. Wbudowana w Water Risk Filter baza danych zawiera ponad 100 narzędzi.

– Woda to nie tylko ryzyko, ona również stanowi znaczące szanse dla inwestorów – od infrastruktury wodnej po nowe usługi i produkty – szanse, które będą wzrastać w najbliższej przyszłości – mówi Morgan.

Oprócz rozważania ryzyk związanych z wodą autorzy raportu zalecają również mobilizację instytucji finansowych w celu zmiany praktyk biznesowych, zaostrzenia wymogów oraz żądania usprawnień w radzeniu sobie z wodą przez analityków ESG.