Program Doktoratów Wdrożeniowych KGHM

fot. Pixabay.com

KGHM Polska Miedź zainaugurował drugą edycję Programu Doktoratów Wdrożeniowych. Spółka będzie mogła wprowadzić w życie wyniki prac badawczych zgłoszonych przez pracowników.

Program „Doktorat Wdrożeniowy” został zainicjowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z myślą o rozwiązywaniu wyzwań technologicznych i organizacyjnych spółki przez samych pracowników, KGHM przystąpił do Programu we współpracy z wiodącymi polskimi ośrodkami akademickimi.

– Pomysły i innowacje naszych pracowników to potencjał firmy, który nie kończy się, a każdy spośród zgłoszonych doktoratów jest na to dowodem. Nasi pracownicy szukają rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które realnie wpłyną na rozwój organizacji. Śmiało możemy tutaj mówić o innowacjach wdrażanych w żywym organizmie. Myślimy o przyszłości KGHM, a prace w ramach przewodu doktorskiego pozwolą nam wyjść naprzeciw czekającym nas wyzwaniom – powiedział Adam Bugajczuk, wiceprezes zarządu KGHM ds. rozwoju.

Spółka uczestniczy już w dwóch edycjach ministerialnego programu i z sukcesem opracowała, a następnie wprowadziła systemowe podejście do jego realizacji. Pierwsza edycja programu rozpoczęła się w ubiegłym roku akademickim i spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem wśród pracowników. Doktoranci I Edycji Programu w roku akademickim 2018/2019 poprowadzili 382 godziny zajęć dydaktycznych dla studentów, opublikowali 30 artykułów naukowych i aktywnie uczestniczyli w 55 konferencjach branżowych i naukowo-technicznych. Prace badawcze dotyczą zarówno procesów produkcyjnych jak i zarządzania przedsiębiorstwem.

– KGHM jest klejnotem Programu Doktorat Wdrożeniowy – 50 doktoratów to najlepszy wynik w kraju, który robi wrażenie. Dzięki państwa zaangażowaniu most porozumienia pomiędzy biznesem, a nauką jest możliwy – powiedział Sergiusz Kmiecik, przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas inauguracji drugiej edycji programu.

W trakcie dwóch naborów do Programu, na etapie rekrutacji wewnątrz KGHM Pracownicy Spółki zgłosili około 100 propozycji zagadnień badawczych. Po przejściu wszystkich etapów rekrutacji, w I Edycji w KGHM w programie bierze udział 33 Doktorantów w 5 Uczelniach, i 17 Doktorantów w 5 Szkołach Doktorskich w II Edycji.

Pracownik, który przystąpi do projektu może liczyć na szerokie wsparcie merytoryczne i finansowe. Doktorant otrzymuje m.in. stypendium w ramach ministerialnego Programu „Doktorat wdrożeniowy”, a KGHM finansuje prace badawcze prowadzone w ramach projektu doktorskiego. Pracownik może także skorzystać z dodatkowego urlopu na przygotowanie się do egzaminów i obrony rozprawy doktorskiej. Motywacja, wiedza o problemie oraz determinacja pracownika są kluczowe i mogą zagwarantować sukces prowadzonych prac badawczych.