Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami w Banku BNP Paribas

We współpracy z Fundacją Integracja Bank BNP Paribas przygotował przewodnik podpowiadający pracownikom zasady savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnościami. Dbałość o potrzeby osób z niepełnosprawnościami – zarówno Klientów jak i pracowników to element odpowiedzialnego działania banku. Wspieranie różnorodności, budowanie kultury włączającej i zapobieganie wykluczeniu należą do jego priorytetów w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju.

– Choć mamy różne możliwości, każdy z nas zasługuje na szacunek i równe traktowanie. Zabiegamy o to, aby nasz bank gwarantował wygodne korzystanie z produktów i usług wszystkim Klientom, a szczególnie tym ze szczególnymi potrzebami. Budujemy także środowisko pracy wolne od dyskryminacji i wspierające pracowników z niepełnosprawnościami. Promując w naszym zespole zasady savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnościami, chcemy zapewnić im pełny komfort w relacji z bankiem – mówi Maria Krawczyńska, dyrektor Biura CSR i Zrównoważonego Rozwoju, Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Przewodnik, który został opracowany na zlecenie banku przez Fundację Integracja, pokazuje najbardziej typowe sytuacje, z jakimi mogą zetknąć się pracownicy banku w kontakcie z współpracownikami bądź Klientami z niepełnosprawnościami i pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby. Podpowiada, jak nie urażając osób z różnymi niepełnosprawnościami zaoferować pomoc i jak sprawić, aby w relacji z kolegami i koleżankami z pracy, czy doradcami bankowymi czuły się komfortowo.

Zwiększanie dostępności produktów i usług oraz promowanie różnorodności w miejscu pracy, a także tworzenie przyjaznego miejsca pracy i odpowiedzialne zarządzanie zatrudnieniem to zobowiązania, które Bank BNP Paribas realizuje w ramach Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Przybliżają one również osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie 10. „Mniej nierówności”, 3. „Dobre zdrowie i jakość życia” i 8. „Wzrost gospodarczy i godna praca”.

W ramach udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, Bank BNP Paribas likwiduje bariery architektoniczne w swoich placówkach. Wśród banków działających w Polsce ma najwięcej, bo aż 56 oddziałów, których dostępność jest potwierdzona certyfikatem „Obiekt bez barier”. W oddziałach i na infolinii oferuje bezpłatnie pomoc tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM). Klienci mogą również zamówić nagrania wizualne treści dokumentów w PJM. Do potrzeb osób niedowidzących dostosowane są bankomaty. Bank zapewnia także wzory podstawowych dokumentów w formie nagrania audio, wydruku powiększonego oraz wydruku w alfabecie Braille’a. Bank BNP Paribas wspiera również pracowników z niepełnosprawnościami, a jego ambicją jako pracodawcy jest przyciągać najlepszych kandydatów, niezależnie od orzeczonej niepełnosprawności.

Źródło: BNP Paribas