Konkurs edukacyjno-grantowy „Velvet. Piątka dla Natury” rozstrzygnięty

20 maja br. opublikowano wyniki pierwszego, regionalnego konkursu w ramach  programu „Velvet. Piątka dla Natury”. Konkurs edukacyjno-grantowy jest wyrazem  troski o środowisko i ma na celu budowanie ekologicznej świadomości najmłodszych. Jury konkursowe nagrodziło 20 klas, które podjęły Ekowyzwania zaproponowane w scenariuszach zajęć edukacyjnych oraz przyznało 5 Ekograntów na realizację szkolnych ekoprojektów o wartości 10 000 zł każdy. Pierwsza edycja programu była skierowana do 93 szkół z powiatów zawierciańskiego i olkuskiego. Jesienią br. program startuje w formule ogólnopolskiej.

„Velvet. Piątka dla Natury” to program edukacyjno-grantowy, w którym uczniowie na etapie edukacji wczesnoszkolnej, mogą poszerzać swoją wiedzę na temat ekologii, która  w przyszłości zaowocuje dobrymi nawykami działającymi na korzyść naszego środowiska. Skorzystają na tym wszyscy!

W ramach programu, w szkołach odbyły się zajęcia tematyczne, przeprowadzone w oparciu o przygotowane scenariusze edukacyjne,  a dyrektorzy szkół mogli zwrócić się z wnioskami o dofinansowania szkolnych ekoprojektów. Program „Velvet. Piątka dla Natury” nawiązuje do pięciu obszarów strategii Eco Agendy 2025 symbolizowanej przez znak „Save Nature”, realizowanej przez Velvet CARE:

  • troski o drzewa;
  • oszczędzania wody;
  • segregowania odpadów;
  • redukcji zużycia plastiku;
  • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Jury konkursowe przyznało 20 nagród w kategorii Ekowyzwań (zwycięskie klasy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów i nauczycieli) oraz 5 Ekograntów o wartości 10 000zł każdy, dzięki którym zwycięskie szkoły dofinansują swoje ekologiczne projekty. Przyznano również wyróżnienia w postaci zapasu produktów marki Velvet.

Akcja uzyskała Patronaty honorowe Starostów i Gmin z regionu objętego programem.

Pierwsza, regionalna wersja programu skierowana była do 93 szkół w dwóch powiatach – olkuskim i zawierciańskim w województwach małopolskim i śląskim, ponieważ na styku tych dwóch województw znajduje się fabryka produkująca wyroby Velvet. W ten sposób pragniemy podkreślić, jak istotne są dla nas działania na poziomie lokalnym. Wierzymy, że działania podejmowane w skali lokalnej prowadzą do realnej zmiany w skali makro. – mówi Artur Pielak, prezes zarządu Velvet CARE. Wszystkim laureatom gratulujemy! Kolejna edycja programu „Velvet. Piątka dla Natury” planowana jest na jesień br. i odbędzie się w formule ogólnopolskiej. – dodaje.

Galerię nagrodzonych prac można obejrzeć pod linkiem: https://piatkadlanatury.pl/galeria-prac/