”Saper Innowacji” przeciera szlaki w Europie. NCBR z nagrodą za strategię nowatorskich zamówień

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zdobyło międzynarodową nagrodę European Innovation Procurement Awards (EUIPA) za nowatorskie finasowanie innowacji. “Saper Innowacji” to opracowana przez NCBR strategia transformacji gospodarki i stymulacji rynku poprzez innowacje, które powstają w odpowiedzi na konkretną potrzebę społeczną, gospodarczą lub środowiskową.

– Docenienie NCBR nagrodą European Innovation Procurement Awards (EUIPA) jest uznaniem innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez Centrum. NCBR odważnie podchodzi do wyzwań współczesności i dlatego poszukując nowych sposobów finansowania innowacji, już od 2017 r. realizuje programy w innowacyjnej formule B+R –  mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem konkursu EUIPA jest wyróżnienie publicznych oraz prywatnych podmiotów wykorzystujących i promujących zamówienia innowacyjne w Europie, a także zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie bliskiej współpracy zamawiającego z wykonawcą przy opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na rynek.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: „Strategia zamówień innowacyjnych” (The Innovation procurement strategy category); „W obliczu wyzwań społecznych” (The Facing societal challenges category); „Przywództwo w zamówieniach” (The Procurement leadership category).

NCBR ubiegało się o nagrodę w kategorii „Strategia zamówień innowacyjnych”. Jury konkursy doceniło „Sapera Innowacji”, strategię nowatorskich zamówień, które Centrum zastosowało do przeprowadzenia dziewięciu przedsięwzięć badawczych, realizujących założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Przedsięwzięcia te realizowane są od grudnia 2020 roku ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

– Saper Innowacji to opracowana przez NCBR strategia transformacji gospodarki i stymulacji rynku poprzez innowacje, które powstają w odpowiedzi na konkretną potrzebę społeczną, gospodarczą lub środowiskową. Dzięki wykorzystaniu najlepszych światowych praktyk w zakresie zarządzania procesem finansowania prac B+R oraz inspiracji płynących z amerykańskiej agencji badawczej DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) opracowaliśmy model oparty na idei problem-driven research. Teraz pracujemy nad efektami zainicjowanych przedsięwzięć, a będą nimi  wysoce ekologiczne, wpisujące się w politykę Zielonego Ładu oraz Gospodarkę Obiegu Zamkniętego, parametry końcowe uzyskiwane przez m. in. innowacyjną biogazownię, ciepłownię przyszłości, budynki efektywne energetycznie, nową technologię domowej retencji i kolejne rozwiązania przybliżające nas do zielonej Europy  – podkreśla dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Strategia „Saper Innowacji” tworzy konkretne ramy dla uruchamianych przedsięwzięć, dzięki czemu jest skalowalna, przejrzysta dla wykonawców, a także może zostać wykorzystana dla dowolnego portfela projektów (przedsięwzięć), których celem jest wywołanie znaczącej zmiany na rynku (a nawet jego utworzenie). Propozycje zakresów nowych przedsięwzięć mogą być zbierane zarówno z poziomu rządowego, jak i od konkretnych interesariuszy.

Centrum zajęło drugie miejsce w konkursie. Do finału, oprócz NCBR, zakwalifikowany został również zespół INNO-AHA SERGAS z Hiszpanii, który zdobył pierwsze miejsce. Finaliści konkursu, w tym eksperci z NCBR, zostaną zaproszeni do dołączenia do grupy pionierów zamówień, w celu wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, inicjatyw i pomysłów. Dla zwycięskich zespołów przewidziano również nagrody pieniężne w wysokości 75 tys. euro (pierwsze miejsce) oraz 25 tys. euro (drugie miejsce).