Program Erasmus+ na 2022 r. Firmy też mogą ubiegać się o dofinansowanie z UE

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2022 r. w związku z przyjęciem rocznego programu prac na przyszły rok.

Dzięki zwiększonemu budżetowi na przyszły rok o wartości prawie 3,9 mld euro program Erasmus+ nadal będzie oferował możliwości odbywania studiów za granicą, staży, praktyk zawodowych i wymian pracowników. Nadal wspierane będą również projekty współpracy transgranicznej w różnych obszarach kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu. Oprócz ogólnego zaproszenia do składania wniosków roczny program prac zawiera także inne planowane działania, takie jak inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych.

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedziała, że ołoszenie nowych zaproszeń do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2022 r. ma szczególny oddźwięk. W 2022 r. przypada 35 rocznica programu; jest to również rok poświęcony młodzieży.

– Od wielu lat Erasmus jest niezapomnianym doświadczeniem, a 2022 r. będzie jeszcze bardziej niezapomniany! W tym nowym roku mamy nadzieję, że doświadczenie związane z programem Erasmus stanie się bardziej sprzyjające włączeniu społecznemu i obejmie więcej osób, tak aby po wielu trudnych miesiącach młodzi ludzie mogli znowu się uczyć i podróżować.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel dodała, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 35-lecie programu Erasmus+ i jego sukcesów w umożliwianiu ludziom studiowania, uczenia się i zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą.

– Dla wszystkich uczestników udział w programie był doświadczeniem, które nie tylko zmieniło ich życie pod względem osobistym i zawodowym, ale też pozostawiło trwałe wspomnienia o tym, co oznacza życie w Unii Europejskiej. Chcemy, aby większa liczba osób miała możliwość uczestniczenia w programie Erasmus+ i czerpania z niego korzyści. W 2022 r. będziemy również obchodzić Europejski Rok Młodzieży, a program Erasmus+ odegra w nim kluczową rolę.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o dofinansowanie z pomocą agencji krajowych programu Erasmus+ z siedzibą we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem oraz Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury.

Szczegółowe informacje na temat konkretnych działań i związanych z nimi terminów składania wniosków są dostępne w dokumentach opublikowanych na specjalnej stronie internetowej.