Sąd Arbitrażowy przy KIG szkoli młodych prawników z całej Europy

Ok. 60 młodych prawników z całej Europy wzięło udział w warsztatach organizowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Young ICCA. W Warszawie szkolili umiejętności przesłuchań w międzynarodowym arbitrażu.

Warsztaty „Young ICCA Skills Training Workshop on Cross-examination in international arbitration” podzielono na dwie części. Najpierw młodzi prawnicy m.in. z Francji, Anglii, Nieniec, Hiszpanii i Polski wzięli udział w prowadzonej przez doświadczonych praktyków międzynarodowego arbitrażu sesji panelowej nt. przesłuchiwania świadków. Następnie sprawdzali swoje umiejętności w czasie praktycznych warsztatów.

SA przy KIG zdecydował się wesprzeć organizację warsztatów, ponieważ jest zdania, iż arbitraż musi być otwarty na młodych ludzi. Dlaczego? Bo to obszar twórczego poszukiwania nowoczesnych metod rozwiązywania sporów, w którym wkład młodych praktyków arbitrażu jest szczególnie zauważalny.

„Arbitraż jest wspólnotą nie tylko arbitrów, ale także prawników, którzy korzystają z tej konkretnej usługi i którzy występują w charakterze przedstawicieli stron w postępowaniach arbitrażowych. Są w równym stopniu odpowiedzialni za tworzenie wartości arbitrażowych i kultury. Wyjątkowo ważną rolę odgrywa tu pokolenie młodych praktyków” – usłyszeli uczestnicy warsztatów w trakcie ich inauguracji.

Sąd Arbitrażowy przy KIG – pod względem liczby spraw i ich znaczenia – jest liderem w Polsce i jednym z głównych sądów arbitrażowych nie tylko w naszym regionie, ale także w Europie. Każdego roku do SA przy KIG wpływa 150-200 spraw. Przez cały okres swojego istnienia w sumie SA przy KIG zbadał kilka tysięcy roszczeń.

SA przy KIG ma niemal 70 lat tradycji – został powołany 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Na liście arbitrów SA przy KIG, oprócz najlepszych polskich prawników, figurują także nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu.