Rozprawy przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w lepszych warunkach

Dwie przestronne sale rozpraw, dwie poczekalnie oraz nowoczesna, dostosowana do wysokich wymagań klientów przestrzeń – Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, czyli największy w kraju sąd polubowny, ma nową siedzibę. Mieści się ona przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie, na trzecim piętrze w budynku KIG.

SA przy KIG jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce, a jego popularność w tej części Europy wciąż rośnie. Sąd ten ma niemal 70 lat tradycji – został powołany 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Liczba spraw rozstrzyganych rocznie przez SA przy KIG od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie – np. w ubiegłym roku do tego sądu polubownego wpłynęło 158 nowych spraw, z czego ponad 10 proc. miała charakter międzynarodowy. W 2018 r. arbitrzy wydali 131 decyzji kończących postępowanie.

Na liście arbitrów SA przy KIG, oprócz najlepszych polskich prawników, figurują także nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, prowadzi mediacje, zajmuje się również promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zawarł szereg porozumień o współpracy z instytucjami arbitrażowymi znanymi na całym świecie. Jest członkiem  i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.

Nowa siedziba sądu jest bardziej komfortowa i przyjazna dla klientów. Przestrzeń, jaką aktualnie dysponuje SA przy KIG, dostosowano do wysokich wymagań przedsiębiorców. Aktualnie arbitrzy korzystają z dwóch dużych sal rozpraw, na które klienci mogą oczekiwać w dwóch przestronnych poczekalniach.