Różnorodność i inkluzja w miejscu pracy – polskie realia

Diversity IN Check to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, której celem jest analiza dojrzałości pracodawców w Polsce w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających organizacji oraz wsparcie pracodawców w prowadzeniu monitoringu własnych strategii, procedur i praktyk z tego obszaru. Dziś ukazał się raport podsumowujący I edycję badania, a już 10 stycznia ruszy nabór do drugiej odsłony projektu.

 

Pracodawcy posiadają procedury z zakresu D&I. Wyzwaniem są konkretne programy i skuteczna komunikacja.

W badaniu Diversity IN Check maksymalna liczba punktów wynosiła 91,5, przy czym tylko trzy spośród pięciu obszarów były punktowane. Najwięcej, bo aż 39 punktów można było uzyskać w obszarze „Programy i działania”. W dwóch pozostałych obszarach, „Podstawy zarządzania” oraz „Budowanie zaangażowania”, można było uzyskać zbliżoną liczbę punktów – odpowiednio 26,5 oraz 26 punktów. Najwyższy osiągnięty wynik to łącznie 81 punktów, co stanowiło 89% możliwych do uzyskania punktów. Średnia uzyskana przez wszystkie organizacje biorące udział w badaniu to 60%.

W zestawieniu tylko jedna organizacja i tylko w jednym obszarze uzyskała maksymalną liczbę punktów, osiągając w ten sposób 100% wskaźnika dla obszaru. Wynik ten odnotowano w obszarze „Budowa zaangażowania”. Średni wynik dla tego obszaru to 62%. Co ciekawe, najsłabszy wynik średni uzyskaliśmy w obszarze „Programy i działania” (56%), przy 62% dla „Budowania zaangażowania” i 63% dla obszaru „Podstawy zarządzania”. Może to oznaczać, że o ile procedury w wielu firmach są już obecne, to nie przekładają się jeszcze na konkretne programy kierowane do różnych grup zatrudnionych. 67% ankietowanych firm przekroczyło próg 49,5 punktów, który był pierwszym progiem zakwalifikowania się na listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce – Diversity IN Check. Warto zaznaczyć, że organizacja, która zdobyła najlepszy wynik końcowy w badaniu, nie we wszystkich punktowanych obszarach uzyskała najwyższy rezultat.

Nowa edycja badania Diversity IN Check rozpocznie się 10 stycznia. Organizatorzy zachęcają do udziału w badaniu także firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 osób. W ten sposób chcą poszerzyć spektrum organizacji, które poddają eksperckiej diagnozie swoje podejście do tematyki budowania włączających miejsc pracy. Uzyskanie informacji zwrotnej od pracodawców pomoże zaś w upowszechnianiu tematyki diversity & inclusion w Polsce. Ogłoszenie wyników badania nastąpi 25 maja 2022 roku podczas Targów CSR, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Kto może zgłosić się do udziału w badaniu? Każdy pracodawca, który realizuje działania z zakresu diversity & inclusion. Więcej informacji na stronie http://kartaroznorodnosci.pl/diversityincheck