Konkurs CEMEX na najlepsze prace dyplomowe

CEMEX Polska ogłosił konkurs na najlepszą pracę dyplomową, poświęconą innowacyjnym, „zielonym” rozwiązaniom technologicznym i produktowym dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej.

Głównym założeniem konkursu jest wspieranie oraz promowanie przez CEMEX Polska, wspólnie ze środowiskiem akademickim, transformacji gospodarki naszego kraju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. Prace można zgłaszać do 31 stycznia 2022 r. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. Konkurs wpisuje się w realizowaną przez firmę globalną strategię klimatyczną „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 w zakładach CEMEX.

Konkurs pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” został zorganizowany po raz pierwszy.  Miano najlepszej pracy otrzyma dyplom zrealizowany w oparciu o  zagadnienia z obszarów zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym, działań w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (klinkier, cement, beton, budownictwo, karbonatyzacja – ang. clinker, cement, concrete, construction, carbonation), ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań materiałowych ograniczających wykorzystanie zasobów naturalnych oraz optymalizacji i poprawy efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

Do konkursu można zgłaszać prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie i podyplomowe, których obrona miała miejsce w latach 2019/2020 lub 2020/2021. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury i Kapitułę, w skład których wejdą eksperci CEMEX Polska i przedstawiciele świata nauki. .

– CEMEX prowadzi zaawansowane prace nad produktami i technologiami, które pozwalają osiągać ambitne cele klimatyczne. W naszej ofercie są już dostępne m.in. niskoemisyjny beton i cement. Stale jednak doskonalimy oferowane rozwiązania, a jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, studentami i absolwentami. W ramach konkursu chcemy wyłonić i nagrodzić szczególnie obiecujące, innowacyjne propozycje, opisane w pracach dyplomowych, które powstały w ostatnim czasie na polskich uczelniach. Wierzymy, że dzięki konkursowi, będziemy mogli wspólnie ze środowiskiem naukowym, studentami oraz absolwentami, w pewnym stopniu kreować najistotniejsze z punktu widzenia gospodarki niskoemisyjnej projekty badawcze, rozwiązania, prace dyplomowe. Z drugiej strony jako CEMEX Polska będziemy starali się dzielić naszymi doświadczeniami, oraz zaprezentować potencjalnym pracownikom sektora budowlanego, w tym również potencjalnym pracownikom CEMEX Polska, kierunki rozwoju technologii, produktów oraz rozwiązań oraz potrzeby branży w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – mówi Rafał Gajewski, Przewodniczący Kapituły, Dyrektor Pionu Handlowego w CEMEX Polska.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Laureaci miejsc I-III otrzymają (odpowiednio): 6 tys. zł, 4 tys. zł i 2 tys. zł. Dodatkowo, zwycięzca konkursu może liczyć na wsparcie promocyjne. Nagrodzeni zostaną również promotorzy zwycięskich prac, którzy otrzymają odpowiednio 3 tys. zł za pierwsze miejsce, 2 tys. za drugie miejsce i 1 tys. za trzecie miejsce.

Do konkursu nie będą przyjmowane prace dyplomowe powstałe z inicjatywy i/lub we współpracy z firmą CEMEX.

Zgłoszenie konkursowe

Prace konkursowe można zgłaszać do 31 stycznia 2022 r. za pośrednictwem dedykowanego formularza: https://kreujzielonaprzyszlosc.pl/

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow