ROCKWOOL przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Grupa ROCKWOOL opublikowała raport „Rising to the Challenge”, w którym skupiła się  na tym, w jaki sposób firma mogłaby zwiększyć swe zaangażowanie na rzecz harmonijnego, zrównoważonego rozwoju. Raport przedstawia wewnętrzne cele, jakie  postawiła przed sobą firma, producent wełny skalnej, które ma zamiar zrealizować do 2030 roku, doskonaląc procesy produkcyjne w taki sposób, by zmniejszyć zużycie wody oraz zwiększyć efektywność energetyczną.
– Jestem dumny z dotychczasowych osiągnięć Grupy ROCKWOOL w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Naszym priorytetem jest dostarczanie innowacyjnych, wytwarzanych z uwzględnieniem oszczędności zasobów, produktów z wełny skalnej, które powstają z jednego z najpopularniejszych materiałów naturalnych na świecie – mówi Jens Birgersson, dyrektor oraz CEO ROCKWOOL International. – Cały świat apeluje o zaangażowanie się prywatnego sektora w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i my na ten apel odpowiadamy. Nie chcemy poprzestać na tym, że nasze produkty przyczyniają się do rozwiązywania istotnych problemów związanych z globalnym rozwojem, ale jednocześnie szukamy wewnątrz naszej firmy sposobów na to, by systematycznie redukować negatywny wpływ procesów produkcyjnych na środowisko.

Strategia zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych działań Grupy ROCKWOOL na rzecz zrównoważonego rozwoju została starannie opracowana jako element rozwoju firmy. Jej celem jest  skupienie wysiłków na najważniejszych obszarach, wskazanych  przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako cztery cele polityki zrównoważonego rozwoju:

Dwutlenek węgla i energia
40 proc. energii wytwarzanej na świecie wykorzystywane jest w budynkach. Większość istniejących budynków jest nieefektywna pod względem zużycia energii, a 75-90 proc. z nich jest i będzie wykorzystywanych aż do 2050 roku. 10,8 proc. mieszkańców Unii Europejskiej, czyli około 50 milionów ludzi, w 2012 roku nie było w stanie ogrzać swoich domów.
Rozwiązania izolacyjne dostarczane przez Grupę ROCKWOOL są w stanie poprawić energochłonność budynków, redukując podczas procesu produkcyjnego emisję dwutlenku węgla od 80 do 1500 razy.
Grupa ROCKWOOL planuje do 2030 roku ograniczyć w swoich fabrykach całkowitą emisję dwutlenku węgla o 20 proc.

Czysta gospodarka
W 2013 roku Bank Światowy ogłosił prognozę, że przy obecnym tempie rozwoju do 2100 roku globalny poziom odpadów stałych potroi się. Sektor budowlany i przemysłowy są odpowiedzialne za 35 proc. ogółu wytwarzanych na świecie odpadów.

Grupa ROCKWOOL dąży do ograniczenia ilości odpadów budowlanych poprzez wykorzystanie w procesie produkcji surowców wtórnych pochodzących z innych branż, odzyskiwanie odpadów i recykling zużytych materiałów. Wszystkie te działania mają prowadzić do efektywnego wykorzystywania zasobów w fabryce.

Grupa ROCKWOOL chce do 2030 roku w 30 krajach świadczyć usługi odbioru z rynku odpadów z wełny do ponownego wykorzystania redukując dzięki temu składowiska odpadów o 85 proc.

Gospodarka wodna
W 2050 roku potrzebne będą dwukrotnie większe zapasy żywności, by wykarmić całą światową populację. Do rozwoju rolnictwa niezbędna jest woda, ale tylko 4 proc. jej światowych zasobów to nadająca się do pielęgnowania upraw woda słodka, z czego blisko 2 proc. jest zamrożone.

Uprawy z wykorzystaniem produktów Grodan, dostarczanych przez Grupę ROCKWOOL, przynoszą efekt w postaci do trzech razy większych plonów. Dzięki tym produktom można uprawiać rośliny na dowolnej glebie. Hodowanie świeżych pomidorów na podłożach ogrodniczych z wełny skalnej sprawia, że warzywa potrzebują do 50 proc. mniej wody na kilogram uprawy, a przy tym jakościowo nie odbiegają od uprawianych w gruncie.

Grupa ROCKWOOL planuje do 2030 roku zmniejszyć zużycie wody w swoich fabrykach o 20 proc.

Zdrowie, bezpieczeństwo i komfort
Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, że hałas poważnie szkodzi ludzkiemu życiu oraz zakłóca codzienne funkcjonowanie. Ponad 30 proc. mieszkańców Unii Europejskiej jest narażonych na hałas, który zakłóca sen. Hałas osłabia również zdolność do uczenia się. Słaba izolacja akustyczna w szkole może prowadzić do tego, że studenci nie słyszą co czwartego słowa wypowiadanego przez nauczyciela.

Rozwiązania ROCKWOOL w zakresie optymalizacji akustyki w pomieszczeniach zmniejszają hałas, poprawiając komfort przebywania w domu, pracy, szkole czy przestrzeni publicznej. W placówkach opieki zdrowotnej instaluje się z kolei zapewniające wysoką wydajność sufity dźwiękochłonne, takie jak dostarczane przez Grupę ROCKWOOL sufity Rockfon, które redukują stres zarówno pacjentów, jak i personelu.

Grupa ROCKWOOL jest zobowiązana do dbania o zdrowie oraz dobre samopoczucie wszystkich pracowników. Dlatego też jednym z celów Grupy jest redukcja o 10 proc. wypadków związanych ze zwolnieniami lekarskimi.
Zrównoważony rozwój jest centralnym elementem transformacji Grupy, która już teraz przynosi pozytywne wyniki finansowe. W 2016 roku,  Grupa ROCKWOOL osiągnęła zysk operacyjny przed opodatkowaniem równy 225 milionów euro.

– Czujemy się uprzywilejowani, mogąc z czystym sumieniem dążyć do zwiększenia sprzedaży i wzrostu pozycji firmy, mając jednocześnie świadomość, że nasze produkty wpływają i będą wpływać na poprawę jakości życia i środowiska – dodaje Jens Bigersson.

Więcej: http://www.rockwool.co.uk/about-us/rockwool-group-sustainability/