ROBYG ogłasza strategię zrównoważonego rozwoju i dołącza do United Nations Global Compact

Deweloper ROBYG dołączył do inicjatywy ONZ – United Nations Global Compact. UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca liderów zrównoważonego biznesu. 

– Przystąpienie do UN Global Compact jest dla nas potwierdzeniem naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój oraz zobowiązaniem do wyznaczania i realizacji kolejnych celów w tym obszarze. Zobowiązania na rzecz społeczeństwa, środowiska czy biznesu traktujemy niezwykle poważnie, czego najlepszym przykładem jest wdrożona przez nas pod koniec ubiegłego roku Strategia ESG ROBYG. Jednym z jej kluczowych założeń jest m.in: osiągnięcie do 2024 roku 100 % energii odnawialnej w procesie budowlanym, kontynuacja i poszerzenie zakresu działań w ramach poszanowania bioróżnorodności oraz zasobów wodnych czy kontynuacja rozwoju różnorodności wśród pracowników. Pod koniec 2021 roku opublikowaliśmy również Raport Wpływu, w którym podsumowaliśmy nasz dotychczasowy wpływ na polską gospodarkę. Dołączenie do UN Global Compact jest dla nas naturalną konsekwencją prowadzonych na tym polu działań – mówi Anna Wojciechowska, Head of ESG w Grupie ROBYG.

United Nations Global Compact – to największa na świecie inicjatywa w zakresie zrównoważonego biznesu, w skład której wchodzi ponad 14000 firm i innych interesariuszy z blisko 170 krajów. Po raz pierwszy ideę Global Compact przedstawił Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych Kofi Annan na światowym Forum Ekonomicznym w Davos, które odbyło się 31 stycznia 1999 roku. Wezwał on wówczas liderów światowego biznesu do wsparcia budowy społecznych i ekonomicznych podstaw, niezbędnych dla podtrzymania nowej gospodarki światowej. Wraz z przyłączeniem się do inicjatywy ROBYG zobowiązał się do wdrożenia i stosowania w swojej codziennej działalności biznesowej Dziesięciu Zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego oraz przeciwdziałaniu korupcji.

– 10 zasad UN Global Compact wyznacza kierunki, które powinny być uwzględniane w rozwijającej się światowej gospodarce. Zwracają one uwagę na problemy, które wymagają wsparcia dla lepszego i bardziej harmonijnego rozwoju w najbliższych dekadach. Dlatego też cieszymy się, że zostaliśmy częścią tej inicjatywy – dodaje Anna Wojciechowska.

Członkostwo Grupy ROBYG w UN Global Compact oznacza udział w największej światowej platformie liderów zrównoważonego rozwoju, reprezentujących praktycznie wszystkie kluczowe sektory biznesu. Do zadań UN Global Compact należy identyfikowanie wyzwań i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewnianie praktycznych wskazówek swoim członkom oraz promowanie działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.