Fundacja „Górażdże – Aktywni w Regionie“ wspiera społeczników i wolontariuszy

Prawie 600 projektów i akcji społecznych na kwotę 5,7 mln złotych wsparła lub zorganizowała w ostatnim dziesięcioleciu fundacja „Górażdże – Aktywni w Regionie“. Największą jej siłą są od lat przede wszystkim ludzie: społecznicy i wolontariusze, którzy potrafią inspirować do działania.

Fundacja powstała wraz z początkiem 2012 roku. Jej fundatorami były trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdze Cement, Górażdże Beton i Górażdze Kruszywa.

– Lokalna społeczność od wielu lat mogła liczyć na wsparcie ze strony naszej firmy, jednak zdecydowaliśmy się założyć fundację, aby nasza pomoc była bardziej transparentna, jej zasady jasne oraz uporządkowane i aby trafiała do tych, którzy jej najbardziej potrzebują – mówi Andrzej Reclik, prezes Górażdże Cement S.A. – Serca nam rosły, gdy rokrocznie mogliśmy obserwować, jak dzięki wsparciu fundacji dzieją się wokół wspaniałe rzeczy, ludzie się integrują w słusznym, wspólnym celu, jak zmienia się otoczenie poprzez przemyślane i ciekawe inwestycje mieszkańców.

Nad pracą fundacji czuwa Rada Programowa, w której zasiadają nie tylko przedstawiciele zarządu firmy, ale także znani i poważani mieszkańcy regionu reprezentujący kulturę, naukę i sport. – To gremium od 10 lat pełni ważną rolę doradczą oraz dba o transparentność mechanizmów wsparcia, jakiego udziela fundacja – dodaje prezes Andrzej Reclik. – Serdecznie im dziękujemy za zaangażowanie, radę i pomoc.

W ciągu minionej dekady fundacja wsparła lub zorganizowała dokładnie 596 projektów i akcji społecznych na kwotę 5,7 mln złotych.

– Tych akcji by nie było, gdyby nie ludzie: wolontariusze, społecznicy, którzy zawsze byli ogromną siłą fundacji i potrafili inspirować do działania. To dzięki nim fundacja wspiera zarówno małe, choć niezwykle ważne dla lokalnej społeczności inicjatywy, pomaga w działaniu społecznikom, jak i angażuje się jako mecenas ważnych akcji i wydarzeń o znaczeniu regionalnym. Wszystkim im przyświeca jeden cel, czyli dobro mieszkańców – podkreśla Jacek Połącarz, członek zarządu Górażdże Cement S.A. oraz przewodniczący Rady Programowej fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie.

Fundacyjna pomoc obejmuje obszary bliskie lokalnym społecznościom: rozwój infrastruktury, naukę i edukację, profilaktykę zdrowotną, ochronę środowiska, kulturę, sport i szeroko rozumianą działalność charytatywną.

Fundacja „Górażdże – Aktywni w Regionie“ regularnie organizuje kolejne edycje Programu Grantowego, w ramach którego lokalne społeczności, placówki i organizacje zdobywają pieniądze na realizację swoich autorskich projektów. 

Dodatkowo w ramach działalności fundacji od września 2013 roku realizujemy Program Wolontariatu „Aktywni i pomocni“ dla pracowników spółek Grupy Górażdże. Dzięki niemu dofinansowanie otrzymują zgłoszone przez pracowników wszelkie inicjatywy na rzecz dzieci, seniorów, osób wykluczonych, ale także projekty z dziedziny sportu i rekreacji, promocji aktywnego trybu życia czy ochrony środowiska. Pracownicy naszej firmy w ramach wolontariatu często działają właśnie w swoich miejscach zamieszkania jako ambasadorzy Grupy Górażdże, organizują grupy społeczników, by wspólnie zmieniać swoje otoczenie przy pomocy Fundacji.

Również sama fundacja realizowała i realizuje akcje wolontariackie, jak chociażby malowanie i renowacja ogrodzenia Domu Dziecka w Skorogoszczy, placówki wspieranej przez Grupę Górażdże od lat.

Obok programów grantowych fundacja  Aktywni w Regionie organizuje także własne projekty i kampanie społeczne. Były to m.in. projekty popularyzujące aktywny styl życia i zdrowe odżywianie („Opolskie Fit”, „Rowerowa Opolszczyzna”) czy też kampania mająca na celu aktywizację seniorów na obszarach wiejskich woj. opolskiego („Pokolenie Plus”).

Od 2018 roku Fundacja GÓRAŻDŻE prowadzi program „Bliżej naszych sąsiadów”, w ramach którego realizuje projekty związane z poprawą lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. To wyjątkowy projekt, w którym decyzyjność w kwestii tego, co się dzieje w ościennych miejscowościach, oddajemy samym mieszkańcom.

W 2020 r. w związku z pandemią Covid-19 czynnie włączyliśmy sie także w walkę z koronawirusem, kupując maseczki i środki dezynfekujące mieszkańcom, placówkom i stowarzyszeniom, przekazując dotacje i sprzęt szpitalom, ośrodkom zdrowia, ratownikom medycznym oraz lokalnym Ochotniczym Strażom Pożarnym. Wspieraliśmy także akcje informacyjne podnoszące świadomość na temat choroby oraz możliwości chronienia się przed nią. Ciekawym projektem, realizowanym wirtualnie ze względu na lockdown i utrudnienia związane z pandemią było uruchomienie wirtualnej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej po zrekultywowanych terenach Kopalni Wapienia Górażdże. Można ją „zwiedzać“ na naszej stronie internetowej www.aktywniwregionie.pl

2022 rok upłynie nam pod znakiem świętowania dziesięciolecia naszej fundacji. Świętować będziemy tak, jak to mamy w zwyczaju: pomagając innym, kreując jeszcze więcej lokalnych akcji i aktywizując społeczność. Szykujemy wiele niespodzianek związanych z tą okrągłą rocznicą, a do działania dodatkowo napędza nas fakt, że w każdej z nich będą współuczestniczyć mieszkańcy, wolontariusze, aktywiści, którzy kreują dobro tego regionu.