Rewitalizacja Krzywego Lasu – PGE wspiera ochronę środowiska

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Słowo “rewitalizacja” stało się modne. Jak wygląda rozumienie tego pojęcia przez wielkich graczy biznesowych? Otóż po trzech latach prac zakończył się projekt rewitalizacji Krzywego Lasu. Dzięki współpracy PGE z Fundacją PGE teren ten został udostępniony dla zwiedzających, a jednocześnie zachowano jego naturalne walory. To jeden z przykładów wkładu PGE w środowisko naturalne Polski.

O projekcie rewitalizacji

Projekt rewitalizacji Krzywego Lasu trwał ponad 3 lata i zakończył się pod koniec 2023 roku. W jego ramach powstała infrastruktura zewnętrzna, umożliwiającą zwiedzanie lasu. Na terenie lasu postawione zostały kosze na śmieci, ławki, a także drogowskazy.

“W ramach projektu rewitalizacji stworzone zostały rozwiązania umożliwiające zwiedzanie Krzywego Lasu, z wyeksponowaniem jego najpiękniejszych fragmentów przy zachowaniu ochrony jego naturalnych walorów” – powiedział Zbigniew Kajdanowski, prezes zarządu Fundacji PGE.

Edukacja i ochrona środowiska

Projektowi towarzyszył szereg działań informacyjno-edukacyjnych, których celem była popularyzacja unikatowego charakteru tego miejsca oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Istotnym elementem rewitalizacji są kolorowe tablice informacyjne, które przedstawiają hipotezy dotyczące powstania tego miejsca, a także opisują naturalny proces starzenia się lasu.

“Sukcesywnie wspieramy inicjatywy ekologiczne, których celem jest dbałość i poszanowanie środowiska naturalnego, a działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji przyszłych pokoleń nie tylko odzwierciedlają nasze wartości, ale również wpisują się w strategię Grupy PGE” – dodał Zbigniew Kajdanowski.

Krzywy Las – żywy pomnik przyrody

Krzywy Las to żywy pomnik przyrody o powierzchni ponad 0,5 ha położony w Nadleśnictwie Gryfino. To jedna z najciekawszych atrakcji przyrodniczych i turystycznych na mapie Polski, w której znajdują się blisko 100-letnie nietypowe sosny.

Tu leży Krzywy Las! MAPA

Dla ochrony tego unikalnego miejsca oraz udostępnienia go dla zwiedzających powstało blisko 30 nowych komponentów, a przy każdym miejscu służącym do odpoczynku umieszczone zostały tablice z kodem QR, odsyłające do materiałów filmowych przedstawiających m.in. historię tego miejsca.

Projekt rewitalizacji Krzywego Lasu to przykład działań PGE na rzecz ochrony środowiska i wsparcia edukacji ekologicznej młodego pokolenia. Działania te, jak podkreśla Zbigniew Kajdanowski, wpisują się w strategię Grupy PGE i dowodzą, że firma prowadzi w zielonej zmianie.

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.