Esmetric Group dostarczył już ponad 2 mln liczników

Esmetric Group dostarczył ponad 2 mln liczników dla odbiorców PGE Dystrybucja i Stoen Operator.

Do końca 2023 roku Esmetric Group dostarczył ponad 2 mln liczników dla odbiorców PGE Dystrybucja i Stoen Operator.  Wyniki badań społecznych zleconych przez Esmetric Group w kontekście procesu wymiany liczników w Polsce prezentują zaskakujące braki w świadomości społeczeństwa.

Esmetric Group w ramach realizowanych umów w latach 2020-2023 dostarczył ponad 2 mln liczników energii polskim operatorom systemów dystrybucyjnych. Ponad 1,5 mln liczników (40 proc. inteligentnych) dostarczono PGE Dystrybucja S.A., a blisko 0,5 mln trafiło do Stoen Operator Sp. z o.o. (46% proc. inteligentnych).

Badania społeczne

Z uwagi na trwającą dyskusję wokół inteligentnych liczników Esmetric Group zlecił badania opinii publicznej dotyczące tego zagadnienia. Zgodnie z badaniami wykonanymi przez Panel Badawczy Ariadna 64 proc. ankietowanych osób nie wie na czym polega wymiana liczników i jakie mogą mieć korzyści z tego tytułu. Tylko 37 proc. badanych osób nie obawia się inwigilacji ze strony liczników, a 33 proc. nie boi się, że nowe liczniki będą źle zliczać zużytą energię i zawyżać rachunki. Aż 62 proc. ankietowanych jest przekonana, że koszt zakupu i montażu inteligentnych liczników zostanie przeniesiony na klientów końcowych i ostatecznie płacone rachunki będą wyższe.

Widzimy, że wśród końcowych odbiorców energii elektrycznej brakuje świadomości z czego wynika wymiana liczników i jakie mogą mieć z tego korzyści. Inteligentne liczniki oznaczają przede wszystkim większą kontrolę nad zużyciem energii, dają też możliwość korzystania z dynamicznej taryfy, a także łatwiejsze rozliczanie i płatność za energię elektryczną. Dzięki inteligentnym licznikom, odbiorcy mogą monitorować swoje zużycie energii na bieżąco, a także otrzymywać informacje zwrotne i porady, jak je zmniejszyć. To może przynieść oszczędności rzędu nawet kilkunastu procent. Mam nadzieję, że edukacja w zakresie korzystania z energii – komentuje wyniki badań Marek Czeredys – współwłaściciel Esmetric Group.

Cyberbezpieczeństwo inteligentnych liczników energii

Aż 63 proc. badanych osób ma też wątpliwości co do cyberbezpieczeństwa nowych inteligentnych liczników.

Bezpieczeństwo jest w naszej branży priorytetem. Liczniki są projektowane i wdrażane z myślą o spełnieniu najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa. Przede wszystkim stosujemy zaawansowane technologie i protokoły zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi do danych i systemów. Obejmuje to kryptografię, autoryzację i monitorowanie dostępu. Polscy operatorzy sieci dystrybucyjnej przestrzegają wszystkich norm Unii Europejskiej, ale wdrożyli też własne, dodatkowe wymagania, szersze niż wymagane przepisami rozporządzenia pomiarowego. W Internecie pojawiają się też nieprawdziwe dotyczące wysyłania danych odbiorców do operatora sieci dystrybucyjnej. Liczniki będą rejestrować dane nie częściej niż co 15 minut, a nie w czasie rzeczywistym co jest zgodne z wytycznymi GIODO z 2014 roku. Nie oznacza to jednak, że każde zarejestrowane w określonym przedziale czasu zużycie energii musi być natychmiast przesyłane do operatora sieci dystrybucyjnej czy centralnego systemu informacji rynku energii. Dane te będą przechowywane w urządzeniu, skąd w określonych odstępach czasu, przekazywane do operatora sieci dystrybucyjnej czy centrum informacji pomiarowych. Z naszych doświadczeń wynika, że przekazywanie takich informacji odbywa się nie częściej niż co 6 godzin. Rejestracja zużywanej energii ma głównie na celu kwestie bezpieczeństwa np. monitorowania ewentualnych awarii. – tłumaczy Piotr Golik Prezes Zarządu Esmetric Group.

Esmetric Group

Firma od 2008 roku jest zaangażowana w większość wdrożeń liczników elektronicznych i inteligentnych do pomiaru energii elektrycznej w Polsce. W ramach świadczonych usług, pomaga Klientom na każdym etapie współpracy, począwszy od doradztwa przy doborze systemów pomiarowych, przeprowadzenia szkoleń i certyfikacji pracowników OSD, poprzez logistykę urządzeń, support i diagnozę problemów w trakcie prowadzenia wdrożenia, aż po wsparcie powdrożeniowe.

W swojej ofercie ma między innymi liczniki zdalnego odczytu zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowisku (tzw. Inteligentne), liczniki dla instalacji fotowoltaicznych, liczniki przemysłowe oraz liczniki do opomiarowania stacji SN/nN. Oferuje również szereg dodatkowych urządzeń pomiarowych.