Renata Bem: konieczne jest zwiększenie inwestycji umożliwiających dziewczętom realizację ich praw i osiągnięcie pełnego potencjału

With a simple glance exchanged and a quick smile, Stela knows already what's on Kira's mind. They met a year ago, and since then, they have spent days and months talking about everything, becoming best friends. This heartwarming friendship blossomed between the two girls, in Cluj Napoca, where Kira, 16, and Stela, 15, were brought together by fate, despite their diverse backgrounds. Kira, a Ukrainian refugee, and Stela, a local Romanian girl, proved that language and cultural barriers were no match for the power of their genuine connection. "We came to school at the start of the year, and we didn't talk to each other at the very beginning. We started slowly to talk a little bit," recalls Stela. Their initial interaction took place on the sports field during a football game. Kira, impressed by Stela's goal, couldn't help but express her admiration. "Wow, that was cool," Kira had said, sparking the beginning of their friendship. As days turned into weeks, they started to spend more and more time together. A school trip that lasted for five days became a turning point for their friendship because they shared a lot of experiences and stories during that period. "We spent a lot of time together there. After that, we started to talk more and more, every single day," Kira shared. "I like that this friendship is based on honesty, I don't feel scared to tell her what I believe about certain things.", says Stela, describing their connection. They have discovered that they think alike most of the time, even though their backgrounds and life experiences are different. “Even though we are similar in many ways, we are also kind of different. For example, I am calmer sometimes, and Kira has more energy, and we are in some sort of balance this way. We always have something to talk about and I enjoy it,” Stela explains. "In our spare time, we go out for a walk in the park, talking for hours," Kira shares. Stela lives close to the historical center of Cluj, and

Obchodzony 11 października Międzynarodowy Dzień Dziewcząt ma promować pełne spektrum praw dziewcząt. Jak zauważa Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska, chociaż w wielu miejscach na świecie poczyniono postępy w zakresie równości płci, dziewczęta nadal stoją przed poważnymi wyzwaniami w zakresie zdrowia, odżywiania, edukacji i rozwijania umiejętności, a także przemocy ze względu na płeć, małżeństw dzieci oraz równych szans.

– Bardzo często normy społeczne ograniczają dostęp dorastających dziewcząt do przestrzeni publicznej, sprowadzają dziewczęta do bycia potulnymi i posłusznymi, do bycia grzecznymi dziewczynkami. Wzmacniają przekonanie, że wygląd dziewcząt oraz ich potencjalna i faktyczna rola w pracy opiekuńczej są cenione bardziej niż ich nauka w szkole, przywództwo w biznesie czy głos w kształtowaniu polityki – zauważa Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska. – W wielu miejscach na świecie obserwujemy szereg działań mających na celu ograniczenie praw dziewcząt i kobiet oraz cofnięcie już osiągniętych postępów w zakresie równości płci – dodaje.

– Konieczne jest zwiększenie inwestycji, aby umożliwić dziewczętom realizację ich praw i osiągnięcie pełnego potencjału. Mam tu na myśli takie kluczowe obszary, jak opieka zdrowotna nad matkami i wsparcie rodzicielskie dla małoletnich matek, szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych i życiowych, kompleksowa edukacja seksualna, usługi wsparcia dla ofiar przemocy oraz programy jej zapobiegające – mówi i dodaje – Globalna społeczność musi zdecydowanie wyjść poza potwierdzanie swoich dotychczasowych zobowiązań i odważnie podjąć działania potrzebne do wprowadzenia tych zmian.
– Wyobraźmy sobie świat, w którym wszystkie dziewczęta mają możliwość i przestrzeń do kształtowania polityki rządowej, czy też zasad i norm, według których powinny działać firmy, lub kierowania działaniami w zakresie badań i innowacji. To wymaga wytężonej pracy nas wszystkich, ale wierzę, że jest możliwe do zrealizowania – podkreśla Dyrektor Generalna UNICEF Polska.

Wyzwania stojące przed dziewczynkami

W prawie każdym kraju uwarunkowania na wielu poziomach – w formalnych instytucjach politycznych, w zakresie norm społecznych, zachowań rodzinnych i indywidualnych postaw – dają chłopcom przewagę nad dziewczętami w większości dziedzin:

  • Co piąta dziewczynka nadal nie kończy szkoły średniej I stopnia, a prawie 40 proc. – II stopnia. Ok. 90 proc. dorastających dziewcząt i młodych kobiet w krajach o niskich dochodach nie korzysta z Internetu, podczas gdy ich rówieśnicy robią to dwa razy częściej.
  • Na całym świecie dziewczęta w wieku 5-14 lat spędzają na opiece i pracach domowych o 160 mln godzin więcej niż chłopcy w tym samym wieku. Ten nierówny podział nasila się w okresie dojrzewania, co ma poważne konsekwencje dla dobrostanu dziewcząt.
    Trzy czwarte nowych zakażeń wirusem HIV wśród nastolatków dotyka dorastających dziewcząt.
  • 4 na 10 nastoletnich dziewcząt w wieku 15-19 lat nie stosuje nowoczesnych metod antykoncepcji, a nastoletnie ciąże są główną przyczyną śmiertelności wśród nastolatek.
  • Jeszcze przed pandemią COVID-19 100 mln dziewcząt było zagrożonych małżeństwem przed osiągnięciem pełnoletności. Teraz ta wartość wzrosła o kolejne 10 mln.
  • Prawie co czwarta zamężna lub pozostająca w związku nastolatka w wieku 15-19 lat doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera przynajmniej raz w życiu.

Źródło: UNICEF