Rekordowa liczba uczestników IV Kongresu Różnorodności „O tolerancji”

13 października 2017 r. w warszawskim Och-Teatrze odbyło się coroczne święto praktyków i entuzjastów różnorodności i włączania społecznego. IV Kongres Różnorodności „O tolerancji” obfitował w ciekawe dyskusje nad postawami społecznymi oraz pomysłami sprzyjającymi budowaniu i wzmacnianiu otwartości na różnorodność w miejscu pracy, przestrzeni publicznej czy dyskursie publicznym. Wydarzenie, od 4 lat organizowane przez platformę BE.NAVIGATOR oraz firmę Henkel Polska, zgromadziło niemal 300 uczestników (w przestrzeni teatru oraz poprzez transmisję on-line).

 

Gości Kongresu powitała z ekranu Krystyna Janda w przygotowanym specjalnie na potrzeby wydarzenia materiale video poświęconym tolerancji i akceptacji dla odmienności poglądów.

Gospodarze wydarzenia również podkreślali rolę otoczenia społecznego i kondycji idei różnorodności w Polsce:

– Biznes nie działa w próżni. Różnorodność zmienia sposób, w jaki ludzie wchodzą ze sobą w interakcje, komunikują się, zarządzają organizacją. Różnorodność pozwala nam dostrzec w ludziach to, co jest dobre i wartościowe – powiedziała, witając gości, Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

– Nie będzie szacunku w organizacjach, jeśli nie będzie szacunku dla różnorodności. Tylko wtedy, gdy w organizacjach jest miejsce na szacunek dla innego człowieka, jest też szansa na współpracę. Jeśli pigułki inspiracji, jakie w Państwach zasialiśmy przyniosą nowe sojusze, nowe partnerstwa i otwartość na dialog, to znaczy, że osiągnęliśmy nasz cel – dodał Paweł Niziński, CEO firmy BETTER., wydawcy platformy BE.NAVIGATOR.

Konieczność angażowania każdego pracownika w działania organizacji i rolę potencjału różnorodności niezbędnego dla innowacji i kreatywności zespołu podkreślała także Louise Pulford, gość specjalny wydarzenia.
– Różnorodność jest kluczem do budowania kultury opartej na innowacjach społecznych i efektywnego tworzenia prawdziwego dialogu z pracownikiem. Obecnie po prostu nie stać nas na to, by w naszych organizacjach nie było różnorodności – podkreśliła dyrektorka Social Innovation Exchange (SIX).

Publiczność zgromadzona w Och-Teatrze i śledząca wydarzenie online zapoznała się także z wynikami badania opinii przeprowadzonego na potrzeby IV Kongresu Różnorodności pt. „Obecność tolerancji dla różnorodności w społeczeństwie polskim 2017 roku”. Wynika z niego między innymi, że tolerancja i akceptacja dla różnorodności jest zdecydowanie wyższa w miejscu pracy niż w życiu osobistym, że większość społeczeństwa widzi równość szans w kraju jako pozostawiającą wiele do życzenia oraz że kobiety są bardziej otwarte na różnorodność niż mężczyźni, zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu osobistym. Szczegółowe wyniki badań zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

IV Kongres Różnorodności to także trzy ważne debaty dotykające różnych aspektów różnorodności.

Podczas pierwszej z nich, stanowiącej komentarz do zaprezentowanych wyników badania opinii społecznej, Anna Kobierska z Henkel Polska, Wojciech Eichelberger, psycholog i psychoterapeuta, Katarzyna Wierzbowska, prezeska Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz Katarzyna Nowak z Grupy Orbis a także moderatorka – Zuzanna Ziomecka, dyskutowali na temat korzyści wynikających z kobiecego stylu zarządzania oraz szukali sposobów na wdrażanie rozwiązań inkluzyjnych w organizacjach. W debacie poświęconej tworzeniu otwartych miast, Alicja Knast – dyrektorka Muzeum Śląskiego oraz Jakub Szczęsny – architekt, rozmawiali na temat tożsamości miejskiej i metod wzmacniania wielokulturowości we wzmacnianiu miejskiego potencjału. Wątki tożsamości i otwartości społecznej poruszone były również w debacie dotyczącej języka współczesnych mediów, w której Kuba Wygnański – prezes zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Maria Cywińska – socjolożka internetu oraz Maciej Piwowarczuk – storyteller i dokumentalista, szukali rozwiązań dla wzmacniania edukacji językowej i wrażliwości na słowa.

Wydarzenie zamykał organizowany już po raz drugi przegląd dobrych praktyk „Praktycy o Różnorodności”. Uczestnicy Kongresu poznali inspirujące przykłady rozwiązań na zarządzanie różnorodnością w organizacjach.
W uznaniu za dobre praktyki na rzecz promowania różnorodności w swoich organizacjach, wyróżnieni zostali
i przed publicznością wystąpili przedstawiciele oraz przedstawicielki, pięciu organizacji: EY Polska, Dentsu Aegis Network Polska, Volkswagen Motor Polska, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ oraz Roche Polska Sp. z o.o .

Werdykt prac Jury odczytała Marzena Strzelczak, Dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu
i przedstawicielka Jury Przeglądu: – Budowanie otwartych na różnorodność miejsc pracy staje się powoli koniecznością dla organizacji, którym zależy na rozwoju, a dla tych, które szukają innowacji, jest to po prostu nieodzowne. Ważne, że organizatorom Kongresu udało się stworzyć przestrzeń, w której zwolennicy zarządzania różnorodnością mogą wspólnie szukać rozwiązań, także poza murami swoich organizacji – powiedziała Marzena Strzelczak. Niemniej jednak, mamy wciąż dużo do zrobienia – z przeprowadzonych na zlecenie Karty Różnorodności badań wynika, że ponad 50% polskich przedsiębiorców nie słyszało o czymś takim, jak zarządzanie różnorodnością – dodała.

IV Kongres Różnorodności „O tolerancji” dobiegł końca, ale troska organizatorów o propagowanie różnorodności wciąż trwa. W ramach cyklu „Potencjał różnorodności” dostępnego na platformie www.be-navigator.pl będzie można znaleźć dobre praktyki zarządzania diversity w organizacjach (w tym praktyki prezentowane w ramach pokazu „Praktycy o różnorodności” oraz praktyki zebrane od uczestników podczas wydarzenia).