Concordia Ubezpieczenia partnerem kampanii społecznej Stowarzyszenia „Potrafię więcej”

Wspólna zabawa dzieci zdrowych i niepełnosprawnych daje jednym i drugim wiele korzyści. W kampanii „Wspólna zabawa – zwyczajna sprawa” Stowarzyszenie „Potrafię Więcej” zachęca dzieci i rodziców dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych do dawania najmłodszym szansy na integrującą zabawę. Concordia Ubezpieczenia, współpracującą z poznańskim Stowarzyszeniem od marca 2017 r., postanowiła włączyć się w tą ważną społecznie kampanię.

 

Zabawa jest czymś zwyczajnym. Podczas niej dzieci działają spontanicznie i naturalnie się integrują. Wspólna zabawa dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi pozwala na wzajemne poznawanie siebie i swoich możliwości, bezinteresowne bycie ze sobą oraz na przełamywanie barier. Zabawa daje radość i uczy akceptacji.

Stowarzyszenie Potrafię Więcej wspiera dzieci ze złożoną niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Na podopiecznych organizacji czekają profesjonalnie wyposażone sale terapeutyczne i specjaliści, którzy z dużym zaangażowaniem i empatią prowadzą dla nich różnorodne zajęcia.

W spocie wideo oraz w kreacjach kampanii wystąpili podopieczni Stowarzyszenia, dzieci w wieku od 3 do 13 lat: Wiktoria, Julka, Włodek, Julek, Miłosz oraz ich rodzeństwo, a także dzieci – wolontariusze i przyjaciele stowarzyszenia: Basia, Felicja, Tusia, Kuba, Janek, Mikołaj, Hubert oraz pies terapeuta Tara.

Zwyczajna sprawa

Zależało nam, aby w kampanii pokazać korzyści ze wspólnej zabawy, a nie moralizować lub pouczać. Nie chcemy też mówić, co jest dobre, a co złe – wyjaśnia Aleksandra Pilimon, psycholog, pedagog i prezes Stowarzyszenia „Potrafię Więcej”. – Zachęcamy do tego, aby zachować się zwyczajnie, jeśli czegoś nie wiemy, zapytać, uśmiechnąć się do siebie, dać sobie szansę.

Pomysłodawcom kampanii zależy na budowaniu otwartości, dlatego mówią: gdy Twoje zdrowe dziecko spotka osobę niepełnosprawną, zachowaj się zwyczajnie:

  • rozmawiaj z dzieckiem,
  • pozwól dziwić się, zadawać pytania i odpowiadaj na nie,
  • zachęcaj do kontaktu,
  • obserwuj,
  • wyjaśniaj,
  • dopytuj,
  • dawaj przykład.

– Obecnie rusza długo oczekiwana i bardzo ważna społecznie kampania „Wspólna zabawa – zwyczajna sprawa”. W jej słuszność uwierzyliśmy już na etapie prac koncepcyjnych. Cieszę się, że możemy dołożyć naszą cegiełkę w podnoszenie świadomości i budowanie otwartości w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi – mówi Jacek Smolarek – Prezes Concordii Ubezpieczenia.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie www.wsparcie.org.pl/wspolnazabawa.