Razem można więcej – rola partnerstw w biznesie

Minęły już czasy, w których remedium na konkurencję było działanie w pojedynkę. Współpraca na linii firma-firma to już standard, wciąż jednak wyzwaniem dla biznesu pozostają partnerstwa międzysektorowe. Najnowsza publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu „15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu” prezentuje, jak łączyć siły sektorów dla obopólnych korzyści.

Zagadnienie zaangażowania społecznego jest jednym z kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu. Każdego roku to właśnie do tego obszaru zostaje zgłoszonych najwięcej dobrych praktyk firm w ramach raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (raport za rok 2013: 170 na 403 ogółem). Wiele z nich opisuje partnerstwa międzysektorowe, które starają się odpowiedzieć na konkretne problemy społeczne, jak na przykład kwestie wykluczenia, niedożywienia, bezpieczeństwa. Ich rozwiązywanie to proces wieloetapowy, wymagający szerokich kompetencji i zasobów, które często nie są skupione w jednej instytucji czy organizacji, a rozciągają się na różne sektory: prywatny, społeczny (w tym szczególnie organizacji pozarządowych), publiczny. Z tego powodu tak ważne staje się promowanie międzysektorowej współpracy i przykładów partnerstw. Takie dobre praktyki przedstawia najnowsza publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu „15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu”.

Międzysektorowe partnerstwa społeczne (ang. cross sector social partnerships) oznaczają współpracę, której podstawą są kwestie społeczne. Ich podejmowanie zakłada zaangażowanie środków własnych każdej ze stron, gdyż skala problemu wykracza poza możliwości jednego partnera. W wiele z tych działań włącza się biznes w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, gdyż podobnie jak CSR również partnerstwa wymagają długofalowego i strategicznego podejścia. Do korzyści z wdrażania współpracy międzysektorowej należą m.in. wzrost innowacyjności, niwelowanie luki zasobowej, rozproszenie ryzyka, budowanie wiarygodności i reputacji.

Podobnie jak w przypadku innych działań biznesowych także i w zakresie nowego trendu, jakim są partnerstwa międzysektorowe, firmy potrzebują inspiracji. „15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu” to publikacja, która pokazuje, jak tworzyć partnerstwa z sukcesem i korzyścią dla każdej ze stron – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu” to już trzecia publikacja zawierająca studia przypadków firm działających w Polsce i wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Najnowsze wydanie opisuje przykłady partnerstw międzysektorowych następujących z nich: Bank Zachodni WBK, Carrefour Polska, Fortum, Grupa Allegro, Grupa LOTOS, Henkel Polska, Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe, Kompania Piwowarska, Orange Polska, P&G, PwC, Skanska Property Poland, Tesco Polska, Tchibo Warszawa, UPC. Każde studium przypadku obok prezentacji samych partnerów obejmuje etapy realizacji poszczególnych partnerstw, które dotyczą procesu doboru kooperanta, diagnozy problemu społecznego, przebiegu samej współpracy, w tym koordynacji i jej komunikacji, oraz analizy korzyści.

Najnowsza publikacja FOB jest także szczególnie cennym materiałem dla osób prowadzących zajęcia, szkolenia i warsztaty z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Oprócz 15 szczegółowych opisów dobrych praktyk współpracy biznesu z partnerami społecznymi zawiera bowiem pytania do dyskusji oraz scenariusz ćwiczenia warsztatowego, które polega na symulacji tworzenia partnerstwa międzysektorowego – dodaje Marcin Grzybek, menedżer projektów w FOB, odpowiedzialny za przygotowanie publikacji.

Pliki PDF do pobrania:

15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Część III – najnowsza

15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Część II

15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Część I