Raportowanie niefinansowe i zrównoważony rozwój. Czy firmy są gotowe na ESG?

Temat raportowania niefinansowego i zrównoważonego rozwoju staje się coraz bardziej zauważalny, rosnące zainteresowanie tymi tematami związane jest z wejściem w życie nowych przepisów unijnych. Wiele firm dopiero przygotowuje się do zaimplementowania działań zrównoważonego rozwoju w swoich strategiach biznesowych. O tym, czy firmy są gotowe na ESG oraz jak raportowanie wpłynie na udział firm w projektach społecznych, rozmawiali eksperci podczas spotkania „CSR i ESG. Kolejny krok dla firm, NGO i społeczeństwa.”

Podczas spotkania zaproszeni goście rozmawiali o aktualnej sytuacji w obszarze CSR, dojrzałości firm w odniesieniu do standardów ESG i raportowania niefinansowego oraz jak zaangażowanie NGO’sów i współpraca międzysektorowa może wpłynąć na realizację celów firmowych.

– Świadomość firm musi się zmienić, w ESG to nie chodzi o samo zaraportowanie, wszyscy jesteśmy świadkami dynamicznych zmian, które wymuszają dokonywanie działań dekarbonizacyjnych – mówiła podczas dyskusji Ilona Pieczyńska-Czerny, radca prawny, PwC Polska. Duża część spółek jest świadoma zmian w raportowaniu i jest na dobrej drodze do ich spełnienia. Ale nowe wymogi obejmą także duże spółki dotąd nie podlegające obowiązkowi raportowania niefinansowego i dla tych spółek nowe wymogi mogą być sporym zaskoczeniem. Rozbudowane standardy raportowania, które w ciągu 2 lat będą wprowadzane oraz kolejne wymogi, których będzie znacznie więcej, stanowią poważne wyzwanie. Jednakże znacznie większym wyzwaniem dla spółek jest konieczność włączenia ESG do decyzji biznesowych i przyjęcia planów transformacji klimatycznej. Raport niefinansowy musi być spójny z raportem finansowym i działać jak naczynia połączone – dodaje Pieczyńska-Czerny.

– CSR reaguje na to co dzieje się na świecie, ale i w lokalnych społecznościach. Duży wpływ na nowy wygląd CSR i działań społecznych miała pandemia, która sprawiła, że działania musiały skupić się na pomocy w trybie online, gdzie bezpośredni kontakt był mocno ograniczony. Duże znaczenie dla obecnego wyglądu CSR miał także konflikt na Ukrainie, który wpłyną na zmianę profilu niesionej pomocy. CSR reaguje i dostosowuje się do potrzeb i aktualnej sytuacji – mówiła Hanna Bednorz, CSR & Communication Lead, Capgemini Polska. – Firmy patrzą na CSR także pod kątem pracowników i ich oczekiwań. W Capgemini postanowiliśmy „wsłuchać się w głos ludzi” i realizować działania na różnych płaszczyznach, przykładowo wprowadzając dzień wolny z tytułu wolontariatu. Zaangażowanie i sposób, w jaki pracownicy podchodzą do wolontariatu i realizacji projektów to efekt działań firmy z zakresu CSR – tłumaczy Bednorz.

Spotkanie było również zapowiedzią i wprowadzeniem do wydarzenia „CSR i ESG – od ludzi dla ludzi”, które będzie miało miejsce 30 listopada w EXPO Kraków, a jego organizatorem jest Fundacja Pro NGO. Wydarzenie składa się z trzech elementów: Konferencji ESG, podczas której poruszane będą zagadnienia dotyczące standardów ESG i celów zrównoważonego rozwoju; targów branżowych wraz ze strefą networkingu, czyli miejsca do poszukiwania inspiracji i wymiany doświadczeń; Kongresu Pro NGO 2022 dedykowanego przedstawicielom trzeciego sektora, gdzie tematyka spotkań poświęcona będzie zdobywaniu wiedzy z zakresy współpracy z biznesem.

– Łączenie przedstawicieli różnych środowisk, networking oraz edukacja stanowi klucz do wzmacniania działań społecznych i rozwoju – mówi Grzegorz Ludwin, prezes zarządu Fundacji Pro NGO. I podkreśla, że chcemy promować budowanie relacji międzysektorowych, ponieważ naszym wspólnym celem jest dbanie o rozwój społeczny i gospodarczy w odpowiedzialny sposób.

Cały czas zauważalny jest problem z wiarygodnym raportowaniem danych niefinansowych, w Raporcie opracowanym przez PwC pt. ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość, czytamy że, 54% firm publikuje raporty zawierające informacje niefinansowe, jedynie 47% raportuje wg standardów, tylko 32% tych firm to firmy polskie1.

– Wprowadzane zmiany legislacyjne na rynku UE (dyrektywa CSRD) postawią znak równości pomiędzy sprawozdawczością w zakresie zrównoważonego rozwoju, a sprawozdawczością finansową – podkreśla Natalia Witkowska, redaktor naczelna RaportCSR.pl. Zmiany będą dotyczyć nie tylko firm zobowiązanych na mocy dyrektywy CSRD. Otóż konieczność analizowania ryzyk ESG w łańcuchu dostaw może znacząco wpłynąć na sposób wyboru dostawców, przewoźników i firm współpracujących. Może się okazać, że aby zachować pozycję na rynku, niezbędne będzie raportowanie danych niefinansowych również przez małe i średnie firmy. Włączenie się w ten megatrend z odpowiednim wyprzedzeniem może zaś zapewnić im znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku – tłumaczy Witkowska.

Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju to nie tylko obowiązek dużych, międzynarodowych firm i spółek. Liczba podmiotów, które mają obowiązek raportować dane niefinansowe cały czas się zwiększa. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają takiego obowiązku, ale ujawnianie pewnych danych z zakresu ESG może być wymagane od podmiotów, które z nimi współpracują i raportują kwestie związane z łańcuchem dostaw.