Raportowanie ESG z korzyścią dla firm

W najnowszym odcinku podcastu E.ON Talks Anna Karanik, senior menedżerka w pionie klienta biznesowego E.ON Polska wraz z Anną Kornecką, prezeską stowarzyszenia ESG Impact Network oraz Oliwią Tran, menedżerką do spraw zrównoważonego rozwoju w Grupie Żywiec rozmawiają o tym, jakie korzyści oferuje firmom raportowanie ESG oraz jak się do niego przygotować.

 

Nowe przepisy dotyczące raportowania ESG dadzą zainteresowanym grupom przedsiębiorców znacznie większy dostęp do wiarygodnych i jakościowych danych na temat działań podejmowanych w danej spółce na rzecz zrównoważonego rozwoju. Interesariusze zyskają też dodatkowe narzędzie, które umożliwi wywieranie większego wpływu na podmioty gospodarcze działające w ich lokalnej społeczności.

Konieczność dostosowania się do unijnych wytycznych przyniesie firmom nowe obowiązki, ale jednocześnie otworzy przed nimi dodatkowe możliwości.

– Warto pamiętać, że inwestorzy doceniają dziś nie tylko cenę czy jakość danego produktu. Zwracają również uwagę na zrównoważony charakter firmy, a czynnik ten może decydować o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa – zauważa Anna Kornecka.

Transparentne wykazanie społecznej odpowiedzialności firmy może przełożyć się na jej wzrost oraz być wartością dodaną dla inwestorów i partnerów biznesowych. Dlatego raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju nie powinno być traktowane jedynie jako kolejny obowiązek, lecz jako szansa na rozwój przedsiębiorstwa. Aby ją wykorzystać, firmy nie powinny zwlekać z wpisywaniem nowych standardów w DNA swoich biznesów.