Raportowanie ESG – korzyści dla firm i inwestorów

Kongres ESG to ważne wydarzenie. Odbywa się raz w roku. W 2024 roku odbędzie się 31 stycznia.

Raportowanie ESG (Environmental, Social, and Governance) jest coraz bardziej popularne wśród firm i inwestorów. Obejmuje ono raportowanie czynników związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością oraz dobrym zarządzaniem. Przyjrzyjmy się niektórym z korzyści, jakie płyną z raportowania ESG.

Poprawa wizerunku i reputacji

Firmy, które raportują ESG, pokazują swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i społeczną odpowiedzialność. To przyczynia się do poprawy ich wizerunku i reputacji wśród klientów, inwestorów i innych interesariuszy. Jak wynika z doświadczeń, “firmy, które skupiają się na czynnikach ESG, są często postrzegane jako bardziej wiarygodne i zaufane przez swoje otoczenie”.

Zwiększenie atrakcyjności dla inwestorów

Inwestorzy coraz częściej uwzględniają czynniki ESG w swoich decyzjach inwestycyjnych. Firmy, które raportują ESG, są bardziej atrakcyjne dla inwestorów, którzy szukają zrównoważonych i długoterminowych inwestycji. Wiadomo na 100 proc., że “firmy, które dobrze radzą sobie z czynnikami ESG, mają większą szansę na przyciągnięcie inwestorów długoterminowych i zwiększenie swojej wartości rynkowej”.

Lepsze zarządzanie ryzykiem

Raportowanie ESG pomaga firmom zidentyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z działalnością społeczną, środowiskową i zarządzaniem. To umożliwia lepsze planowanie strategiczne i podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, “firmy, które regularnie raportują ESG, mają większą świadomość ryzyka i są lepiej przygotowane na zmienne warunki rynkowe”.

Innowacja i efektywność

Skupienie się na czynnikach ESG pobudza innowacje i pomaga firmom w poprawie efektywności operacyjnej. Dbałość o środowisko może prowadzić do wprowadzenia bardziej energooszczędnych procesów, a społeczna odpowiedzialność może przyczynić się do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi. Podsumowując ten wątek, “firmy, które inwestują w innowacje związane z ESG, osiągają lepsze wyniki finansowe i są bardziej konkurencyjne na rynku”.

Dostęp do kapitału

Firmy, które raportują ESG, często mają łatwiejszy dostęp do kapitału i mogą korzystać z różnych źródeł finansowania. Inwestorzy ESG są bardziej skłonni inwestować w firmy, które mają dobre wyniki ESG. “Firmy, które konsekwentnie raportują ESG, mają większą szansę na uzyskanie finansowania z funduszy inwestycyjnych zorientowanych na ESG” – czytamy w opracowaniach.

Zgodność z przepisami i regulacjami

Wiele krajów wprowadza przepisy i regulacje dotyczące raportowania ESG. Raportowanie ESG pomaga firmom spełniać te wymogi i unikać kar i sankcji. Z badań rynkowych wynika, że “firmy, które nie spełniają wymagań raportowania ESG, mogą zostać ukarane grzywnami, a ich reputacja może być poważnie nadszarpnięta”.

III Kongres ESG

Już 31 stycznia 2024 r. w Warszawie odbędzie się III Kongres ESG. To platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum naszej uwagi postawimy sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To nie oznacza, że zapomnimy o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – będziemy analizować przez pryzmat zmian społecznych.