Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Carlsberg

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Carlsberg za 2018 r. pokazuje postęp w realizacji celów określonych w programie zrównoważonego rozwoju – Together Towards ZERO. Rok 2018 stał m.in. pod znakiem wprowadzania zrównoważonych innowacji dla konsumentów.

 

W roku 2018 Grupa Carlsberg nie tylko odnotowała postęp w zakresie ambicji związanych ze zrównoważonym rozwojem, ale również przedstawiła dobre wyniki finansowe – przyspieszenie wzrostu przychodów i poprawę marży.

Od 2015 roku Carlsberg zredukował względną emisję dwutlenku węgla o 20%, a zużycie wody o 9%. Ponadto, w 2018 Grupa Carlsberg wprowadziła kilka innowacji skierowanych do konsumentów, które wspierają zrównoważone podejście do środowiska. Jednym z nich jest ekologiczne rozwiązanie w obszarze opakowań – Snap Pack. Jego zastosowanie pozwala zmniejszać ilość odpadów z tworzyw sztucznych i emisję dwutlenku węgla.

– Jestem zadowolony z postępów w realizacji naszych ambicji dotyczących zrównoważonego rozwoju od momentu ich wprowadzenia w 2017 r. Obniżyliśmy naszą względną emisję dwutlenku węgla o 20% od 2015 r., a dzięki Snap Pack wykazaliśmy zdolność do wprowadzania na rynek innowacji istotnych dla konsumentów. Będziemy nadal koncentrować się i przyspieszać nasze działania, aby osiągnąć ambitne cele. Wierzę, że odnoszący sukcesy biznes to zrównoważony biznes.”- powiedział Cees’t Hart, CEO Grupy Carlsberg

Kluczowe postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg:

* 20 % redukcji względnej emisji dwutlenku węgla od 2015 r. (5% od 2017 r.)

* 46% energii elektrycznej na świecie i 100% w Europie Zachodniej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych (+1 punkt procentowy od roku 2017; +5 punktów procentowych od 2015 r.)

* 20% całkowitej energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, takich
jak biogaz, biomasa, energia słoneczna, wiatrowa i wodna (+2 punkty procentowe od 2017 r., +5 punktów procentowych od 2015 r.)

* Redukcja zużycia wody o 9% od 2015 r. (podobnie jak w 2017 r.)

* Wprowadzenie serii zrównoważonych innowacji skierowanych do konsumentów, m.in. recyklingowe folie termokurczliwe, Snap Pack, który zmniejsza zużycie plastiku do opakowań zbiorczych nawet o 76%, oraz PU:REST – pierwsze piwo uwarzone w Szwecji z oczyszczonej wody.

Zainicjowany w 2017 r. projekt Together Towards ZERO ma swoje korzenie w misji Carlsberga i jest częścią strategii biznesowej firmy. Składa się z czterech głównych ambicji: ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz kultury ZERO wypadków. Program został opracowany we współpracy z wiodącymi ekspertami, w tym Carbon Trust
i WWF, jest także zgodny z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs).

Więcej: https://carlsberggroup.com/sustainability/download/.