Raport “Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy”. Jak wypadamy?

„Raport „Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy” został stworzony przy współpracy zespołów Poradni Zdrowia Psychicznego HARMONIA oraz Grupy LUX MED. Jest to pierwszy tego typu raport w Polsce poświęcony tematyce stanu zdrowia psychicznego pracowników.

Celem było zbadanie kondycji psychicznej pracowników na polskim rynku oraz zwrócenie uwagi na istotę roli pracodawcy w tym aspekcie. Dostrzegając potrzeby rynku twórcy raportu stworzyli unikatowy model dobrostanu psychicznego, który całościowo obejmuje najważniejsze aspekty dobrostanu psychicznego pracowników.

Składa się on z trzech obszarów: zdrowie psychiczne, życie zawodowe, zasoby osobiste. Dzięki modelowi zmierzono m.in. poziom stresu, motywacji i odporności psychicznej pracowników w Polsce. Dane do badania zebrane zostały we wrześniu 2022 roku za pomocą ankiety online na ogólnopolskiej próbie 1304 respondentów. W analizie uwzględnione zostały odpowiedzi osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (N=688). Wyniki, jakie otrzymano, zostały przeanalizowane i opisane wspólnie z wewnętrznymi ekspertami psychologii z Porani Zdrowia Psychicznego HARMONIA.

Raport pokazuje, że pracownicy często zmagają się z niepokojem, gorszym nastrojem i stresem. Ponad 80% badanych twierdzi, że tryb pracy wpływa na ich zdrowie psychiczne, co potwierdzają szczegółowe wyniki.

Cały raport znajdziesz tutaj.