Raport z programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży Fundacji Świętego Mikołaja

Potrzeby związane z pomocą psychologiczną dzieciom i młodzieży drastycznie wzrosły w czasie pandemii. Aby podkreślić skalę problemu i zaapelować o realizację działań wspierających nieletnich w obszarze poprawy zdrowia psychicznego Komisja Europejska ustanowiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Fundacja Świętego Mikołaja w odpowiedzi na alarmujące sygnały dotyczące narastających problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży po czasie izolacji uruchomiła dedykowany program pomocy psychologicznej. Teraz publikuje raport, który prezentuje co udało się zrealizować w 2022 roku na rzecz przeciwdziałania problemom psychicznym wśród dzieci z Polski oraz z wybranych krajów objętych konfliktem zbrojnym: Syrii i Ukrainy.

Program pomocy psychologicznej od Fundacji Świętego Mikołaja został zainicjowany na początku tego roku dzięki funduszom zebranym podczas akcji świątecznej w grudniu 2021 roku i wsparciu partnerów. Uzyskane środki, łącznie ponad 1 400 000 złotych, zostały podzielone na dwa odrębne fundusze, aby realizować równocześnie program pomocy psychologicznej  dzieciom i młodzieży w Polsce oraz w Syrii.

Fundacja Świętego Mikołaja nieprzerwanie pomaga także dzieciom z Ukrainy. Już w 2019 roku w Mariupolu we wschodniej Ukrainie otworzyła świetlicę, by wspierać dzieci z rodzin wewnętrznie przesiedlonych z terytoriów okupowanych przez Rosjan. Od początku 2021 roku w Mariupolu prowadziła także poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży dzięki środkom z programu Polska Pomoc MSZ. Obecnie projekt jest kontynuowany poprzez działalność świetlicy w Iwano-Frankiwsku. W ramach tworzonych przez Fundację z partnerami lokalnymi Przystani Świętego Mikołaja udzielana jest również pomoc psychologiczna ukraińskim dzieciom, które znalazły schronienie w Polsce. Ze środków fundacji finansowane są działania poradni dla dzieci i młodzieży w Warszawie, gdzie zatrudniono trzy wykwalifikowane terapeutki z Ukrainy.

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w Polsce

W kwietniu 2022 roku Fundacja Świętego Mikołaja uruchomiła pierwszy etap programu pomocy psychologicznej we współpracy ze szkołami z różnych części Polski. W ramach programu fundacja postanowiła finansować zarówno terapie indywidualne, jak i programy profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Do końca czerwca 2022 r. na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży w Polsce organizacja przeznaczyła 515 000 złotych. W okresie kwiecień – czerwiec 2022 przeprowadzono łącznie 36 projektów profilaktycznych, terapeutycznych lub interwencyjnych w szkołach w całej Polsce:

  • 23 programy profilaktyczne dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, którymi objęto 5373 uczniów, 427 nauczycieli oraz 2675 rodziców
  • 12 programów terapeutycznych, które objęły 1 355 uczniów, 256 nauczycieli, 593 rodziców
  • 1 program interwencji kryzysowej, który objął 15 uczniów i 4 rodziców pilnie potrzebujących pomocy

W ramach programu sfinansowano także regularną terapię 36 dzieciom z niezamożnych rodzin oraz uruchomiono grupę wsparcia dla szkolnych psychologów i pedagogów.

Ponad połowa szkół biorących udział w programie pomocy psychologicznej  Fundacji Świętego Mikołaja znajduje się w miejscowościach liczących poniżej 10 tys. mieszkańców, część na terenach wiejskich. Blisko 2/3 biorących udział w programie szkół – w miejscowościach liczących poniżej 20 tys. mieszkańców.  W programie wzięło udział 19 szkół podstawowych i 17 ponadpodstawowych. Działania w ramach programu pomocy psychologicznej objęły szkoły w 12 województwach Polski. Od września 2022 roku  Fundacja finansuje drugi etap programu obejmujący działania terapeutyczne, profilaktyczne i interwencyjne w szkołach oraz grupę wsparcia dla szkolnych psychologów i pedagogów.

Program pomocy psychologicznej Fundacji Świętego Mikołaja jest odpowiedzią na niepokojące sygnały od szkół, z którymi współpracujemy. Ponad 90% nauczycieli, którzy wzięli udział w naszej diagnozie, zwróciło uwagę na problem uzależnień uczniów od urządzeń cyfrowych, 79% wskazało na narastający problemy relacji rówieśniczych, 65% na stany lękowe wśród uczniów, a 61% na rosnący problem depresji. Potrzeba dziś więc pilnych działań profilaktycznych i wspierających dzieci w kryzysie. – mówi Antonina Grządkowska, koordynator programu.

Program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Syrii

W lutym i w marcu 2022 r. w ośmiu szkołach w Aleppo w ramach programu Fundacji przeprowadzono warsztaty dla uczniów dotyczące takich kwestii jak m.in. zastraszanie, higiena osobista, przestrzeń osobista, bezpieczeństwo i zapobieganie przemocy. W warsztatach wzięło udział łącznie 1742 dzieci. Na zakończenie dzieci otrzymały w prezencie zestaw zeszytów i przyborów szkolnych. W marcu 2022 r. 56 nauczycieli z ośmiu szkół w Aleppo przeszło szkolenie z podstawowej pomocy psychologicznej i metod pracy pedagogicznej.

Program pomocy psychologicznej  dla dzieci i młodzieży w Syrii jest realizowany przez cały rok 2022, także w świetlicy edukacyjnej Fundacji w Aleppo, gdzie 100 dzieci otrzymuje stałe wsparcie wychowawców i psychologów. Na program pomocy psychologicznej w 2022 roku w Syrii Fundacja Świętego Mikołaja przeznaczyła 200 000 złotych. Program będzie kontynuowany nieprzerwanie także w 2023 i 2024 roku.

Fundacja Świętego Mikołaja dzięki darczyńcom i partnerom może prowadzić program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z Polski, Syrii i Ukrainy. Potrzeby są ogromne, ale dzięki współpracy ze szkołami i sprawdzonymi partnerami lokalnymi realizowanych jednocześnie jest wiele form wsparcia na rzecz pomocy psychologicznej  dzieciom w kryzysie.

Więcej informacji o działaniach w raporcie z realizacji programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży Fundacji Świętego Mikołaja na stronie: https://mikolaj.org.pl/aktualnosci/zobacz-raport/