ING wśród sygnatariuszy Apelu Klimatycznego

Fot. ING Bank Śląski

ING Bank Śląski podpisał się pod Apelem Klimatycznym przygotowanym przez polskich naukowców i WWF Polska.

W ING strategia ESG jest kontynuacją i przedłużeniem tego, co przez poprzednie lata robiliśmy pod hasłem zrównoważonego rozwoju. Nowe wymagania rynkowe i regulacyjne sprawiły, że myślimy i mówimy o tych działaniach szerzej, nazywając je precyzyjniej działaniami ESG. Wierzymy, że tylko firmy z takim podejściem do biznesu mają szanse na długoterminową aktywność. Budowanie kultury organizacyjnej i biznesowej, w sercu której jest ESG, to konieczność i proces, w którym wszyscy uczestniczymy. Każdy z nas ma tu do odegrania swoją ważną rolę. Bo przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność – powiedziała Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Apel Klimatyczny, przygotowany przez środowisko naukowe wspólnie z WWF Polska podpisało ponad 100 polskich naukowców. W apelu podkreślono konieczność podążania za głosem nauki i podjęcia działań zmierzających do natychmiastowej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Pod apelem podpisało się wiele firm, w tym ING Bank Śląski.

„Naukowcy podkreślają: teraz albo nigdy. Ograniczenie najtragiczniejszych skutków kryzysu klimatycznego wymaga bezprecedensowych reform, a czas na ich wprowadzenie dramatycznie ucieka. I choć decyzje polityczne są tu kluczowe, bez aktywnego udziału biznesu nie mamy szans dokonać zmian, które pozwolą nam ocalić planetę przed katastrofą klimatyczną. Dlatego podczas zbliżającego się Szczytu Klimatycznego COP 27 głos przedsiębiorców będzie szczególnie ważny” – czytamy na stronie WWF Polska.

Więcej o Apelu Klimatycznym: Klimat to nasz wspólny biznes! | WWF Polska