Raport: polskie firmy najchętniej prowadzą „zielone” działania

fot. Pixabay.com

Mikro, małe i średnie firmy najczęściej realizują działania CSR ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego, a najrzadziej dotyczące otoczenia społecznego – wynika z raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego „CSR w MŚP. Pod lupą”.

82 proc. przedstawicieli MŚP segreguje odpady, 71 proc. stosuje energooszczędne źródła światła, a tylko 3 proc. badanych nie prowadzi ekoaktywności. Na drugim końcu znajdują się aktywności społeczne, których nie podejmuje aż 35 proc. przedsiębiorców, a jeśli już, to wspierają organizację pozarządowe. W relacji „firma-pracownik” do najpopularniejszych działań należą zapewnienie warunków rozwoju zawodowego (58 proc.) oraz dbałość o work-life balance (57 proc.). Częściej jednak niż aktywności ukierunkowane wewnętrznie, firmy wskazały na działania proklienckie: funkcjonowanie jasnego regulaminu sprzedaży (63 proc.) oraz monitorowanie zadowolenia klientów z jakości obsługi (56 proc.).

– MŚP najczęściej zaczynają swoją przygodę CSR od działań zorientowanych na wsparcie mocnych stron, czyli w obszarach, w których mogą już pochwalić się osiągnięciami. Do nich należą pracownicy, klienci czy środowisko naturalne. Co więcej, dbałość firm o tych właśnie interesariuszy związana jest mniej lub bardziej z wynikami ekonomicznymi. Na przykład w relacjach z innymi przedsiębiorstwami niemal dwie trzecie firm przyznaje, że określiło regulamin sprzedaży produktów czy usług w sposób klarowny, a ponad połowa monitoruje zadowolenie klientów z jakości obsługi. To jeszcze bardziej przekonuje ich do intensywniejszych działań odpowiedzialnościowych – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Z raportu EFL „CSR w MŚP. Pod lupą” wynika, że polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo skłonne do angażowania się w działania ukierunkowane na troskę o swoich bezpośrednich interesariuszy, czyli pracowników i klientów. Do najpopularniejszych działań na rzecz pracowników należy zapewnienie warunków rozwoju zawodowego i możliwości dokształcania się (58 proc.) oraz poprawa work-life balance (57 proc.). Najmniej popularne – choć nadal wskazywane przez około 1/5 respondentów – okazały się aktywności promujące zdrowy sposób odżywiania się (19 proc.) oraz wolontariat pracowniczy (22 proc.). Tylko 6 proc. firm nie prowadzi działań CSR skierowanych do pracowników.

Jeszcze częściej niż na propracownicze aktywności CSR przedsiębiorcy wskazali na relacje z innymi przedsiębiorstwami. Aż 6 na 10 firm zadeklarowało fakt funkcjonowania jasnego regulaminu sprzedaży produktów, więcej niż połowa na monitorowanie zadowolenia klientów z jakości obsługi (56 proc.). Relatywnie najrzadziej (21 proc.) respondenci wspominali o wymaganiach etyczno-prawnych stawianych kontrahentom (21 proc.). 1 na 9 firm nie zajmuje się aktywnościami CSR skierowanymi do klientów.

Obszarem CSR, którym zajmuje się najczęściej sektor MŚP, jest środowisko naturalne. Ponad 8 na 10 firm MŚP deklaruje segregowanie odpadów. Popularnym działaniem o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne jest także stosowanie energooszczędnych źródeł światła (71 proc.). Najrzadziej podejmowano wykorzystywanie w produkcji przyjaznych środowisku nakładów produkcyjnych (14 proc.). Tylko 3 proc. zapytanych firm nie prowadzi żadnych działań prośrodowiskowych.

– W przypadku działań prośrodowiskowych w MŚP możemy domniemywać, że „zielone” podejście wynika głównie z wymogów prawnych – na przykład segregowanie odpadów, a wzmocnienie ekologicznego podejścia w obrębie CSR jest odpowiedzią na obecne trendy konsumenckie. Polacy chcą napojów w butelkach zwrotnych i są coraz częściej gotowi płacić za nie kaucję, a w trosce o środowisko popierają butelkomaty. Ponadto, w przypadku MŚP oszczędności surowców, energii elektrycznej i wody są też efektem pragmatycznego podejścia do działalności. Nie ma w tym jednak nic złego, ponieważ motywacja finansowa nadaje działaniom CSR, często płynącym z potrzeby serca, walor racjonalnej systemowości i trwałości, wpisując je w model biznesowy przedsiębiorstwa – zwraca uwagę Joanna Picher-Różyło, kierownik biura zarządu i CSR w EFL.

Aktywność społeczna to najsłabiej odzwierciedlany w badaniu wymiar społecznej odpowiedzialności mikro, małego i średniego biznesu. Aż 35 proc. respondentów aktywnych w obszarze CSR wskazało, że nie podejmuje żadnych działań w tym zakresie. Najpopularniejsze jest wspieranie organizacji pozarządowych – finansowo (32 proc.) lub rzeczowo (23 proc.), a jeszcze więcej firm angażuje się na rzecz lokalnego środowiska naturalnego (39 proc.).

Pełna wersja raportu „CSR w MŚP. Pod lupą” jest dostępna pod adresem https://media.efl.pl/reports/16870.