Centrum Korona podsumowuje rok

fot. materiały prasowe

Wrocławskie Centrum Korona angażuje się w życie lokalnej społeczności i wspiera działania prozdrowotne, edukacyjne i proekologiczne.

Jednym z bardziej rozwiniętych obszarów społecznego zaangażowania Centrum Korona są akcje prozdrowotne. Na terenie Centrum odbyło się już kilka edycji zbiórki krwi, w ramach których zebrano jej łącznie 43 litry. Inną inicjatywą była niedawno organizowana akcja „Ratuj życie z sercem”. Klienci Korony uczyli się prawidłowo udzielać pierwszej pomocy, tak aby w przyszłości bez obaw móc ratować innym życie.

Centrum zorganizowało też zbiórkę elektrośmieci połączoną z warsztatami ekologicznymi dla najmłodszych. Łącznie udało się zebrać blisko 1200 sztuk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Korona jest również otwarta na inicjatywy związane z elektromobilnością. Jako jedne z pierwszych centrów handlowych we Wrocławiu otworzyła stacje ładowania samochodów elektrycznych.

W lipcu 2019 r. Korona zorganizowała panel edukacyjny poświęcony bezpieczeństwu na drodze i konieczności noszenia odblasków. Był on połączony z warsztatami dla dzieci, prowadzonymi przez grupę „Sławek i Przyjaciele”. Na terenie obiektu wprowadzono też opaski-niezgubki, które – noszone przez dziecko – pozwolą na szybką identyfikację malucha w sytuacji jego zaginięcia.

Wśród prospołecznych inicjatyw Centrum Korona warto również wymienić akcję charytatywną „Jadę i pomagam”, ukierunkowaną na dobro zwierząt. Zadaniem klientów centrum było przejechanie jak największej liczby kilometrów na rowerze stacjonarnym. Za każdy przejechany kilometr Centrum Korona przekazywało złotówkę na rzecz podopiecznych Grupy Pomocy Zwierzętom Ratuj.

Odbyły się tu również projekty „Odkrywamy talenty” oraz „Pomaganie przez działanie”. Pierwszy z nich miał na celu odkrycie młodych wrocławskich talentów. Druga inicjatywa była skierowana do wrocławskich organizacji pozarządowych, które w ramach akcji „Pomaganie przez działanie” mogły otrzymać wsparcie finansowe. To klienci Centrum Korona ostatecznie decydowali w głosowaniu, które projekty mają zostać nagrodzone.

– Chcemy być przyjaznym sąsiadem dla mieszkańców Wrocławia oraz zapewniać naszym klientom doświadczenia wykraczające poza tradycyjne zakupy np. poprzez udział w wartościowych projektach. Zależy nam na dobrych stosunkach z naszymi interesariuszami, tak aby traktowali Centrum Korona nie tylko jako miejsce robienia zakupów, ale także miejsce spotkań, gdzie można dobrze i ciekawie spędzić wolny czas – mówi Paulina Sip, dyrektor Centrum Korona.