Microsoft opublikował raport zrównoważonego rozwoju środowiska za rok 2022

Microsoft opublikował raport podsumowujący działania na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska w 2022 roku. Był to czas innowacji, współpracy i postępów w realizacji zobowiązań firmy, a jednocześnie wspierania klientów i partnerów na całym świecie w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Zrównoważony rozwój dla świata

Rok 2022 był szóstym rokiem w historii pod kątem rekordowo wysokich temperatur. Ekstremalne warunki pogodowe powodowały niszczycielskie susze, pożary, głód, powodzie i fale upałów z niepokojącą częstotliwością. Skutki zmian klimatu są widoczne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, a negatywny wpływ ocieplania się planety na ekosystemy i społeczności na całym świecie będziemy odczuwać coraz silniej.

Podejście Microsoft do walki z kryzysem klimatycznym zaczyna się od zrównoważenia naszej własnej działalności i w 2020 r. podjęliśmy w tym kierunku zdecydowane kroki. Do 2030 r. chcemy być firmą w pełni przyjazną dla środowiska o zerowej emisji dwutlenku węgla, dodatnim bilansie wodnym i zerowej ilości odpadówkomunikuje firma.

Wielkie „małe kroki” ku neutralności środowiskowej

Microsoft udostępnił chmurę na rzecz zrównoważonego rozwoju i uruchomił zaawansowane globalne inicjatywy na rzecz neutralności środowiskowej. Firma koncentruje się na tym, by do 2030 roku spełnić swoje deklaracje oparte na źródłach naukowych tak, by chronić ekosystemy i zapobiegać poważnym skutkom zmian klimatycznych. Podjęte w 2020 r. zobowiązanie do osiągnięcia ujemnej emisji dwutlenku węgla było nie tylko wyzwaniem wspierającym zrównoważony rozwój firmy, ale także zaproszeniem świata do udziału w tej inicjatywie, przekuwając pomysły w czyny, a czyny w realny wpływ. Oprócz tego, spółka poczyniła znaczne postępy w obszarze ochrony zasobów wody i ekosystemów oraz ograniczenia odpadów:

– Pozytywny bilans wodny – zakontraktowano ponad 15,6 mln m3 wody i zapewniono ponad 850 000 osób czystą wodę i urządzenia sanitarne, w tym 163 000 w Brazylii, Indiach, Indonezji i Meksyku. Łączna liczba projektów uzupełniania zasobów wynosi obecnie 35 milionów m3.

– Zero odpadów – wskaźniki ponownego wykorzystania i recyklingu sprzętu osiągnęły 82 proc., co przybliża Microsoft do celu na 2030 r., określonego na poziomie 90 proc. Firma zmniejszyła także ilość tworzyw sztucznych i opakowań jednorazowego użytku do zaledwie 3,3 proc. i planuje wyeliminować je całkowicie przed 2025 r., jednocześnie usuwając 12 159 ton metrycznych odpadów stałych z wysypisk śmieci.

– Ochrona ekosystemów – w 2022 r. Microsoft wyznaczył 12 000 akrów zakontraktowanych gruntów jako chronione, przekraczając poziom 11 200 akrów, z których obecnie korzysta, jak również zobowiązując się do ochrony większej ilości gruntów niż zostaje wykorzystywane.

Pomocna dłoń dla klientów

Większość klientów firmy Microsoft podjęła się zmniejszenia swojego śladu węglowego, a firma pomaga im osiągać postępy w tym zakresie. Dowodem na to jest chmura na rzecz zrównoważonego rozwoju – Microsoft Cloud for Sustainability – udostępnione w czerwcu 2022 roku rozwiązanie, która oferuje narzędzia cyfrowe do pomiaru i redukcji emisji. Nowe funkcje pomiaru emisji Emissions Impact Dashboard pomagają klientom platformy Azure zrozumieć ich wpływ na środowisko i ograniczać go. Inny przykład to wersja poglądowa komputera planetarnego Microsoft, który wykorzystuje sztuczną inteligencję i dane geoprzestrzenne, aby pomóc klientom w zarządzaniu ekosystemami i ryzykiem klimatycznym.

Dekada innowacji i zdecydowanych działań

Firma Microsoft jest głęboko zaangażowana w wykorzystywanie swojej rynkowej pozycji do wpływania na politykę zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Realizują to wspierając inicjatywy w sektorze publicznym na rzecz przyspieszenia raportowania, redukcji i usuwania emisji dwutlenku węgla, przejścia na czystą energię, dostępu do wody oraz możliwości pomiaru, zarządzania i ochrony ekosystemów.

W 2022 r. fundacja Microsoft, ClimateWorks wraz z ponad 20 wiodącymi organizacjami uruchomiła ważną inicjatywę o nazwie Carbon Call. Firma inwestuje w przyspieszenie innowacji klimatycznych za pośrednictwem funduszu Climate Innovation Fund (CIF) o wartości 1 miliarda dolarów. W listopadzie 2022 r. Microsoft i BCG opublikowały nowy raport Closing the Sustainability Skills Gap: Helping Businesses Move from Pledges to Progress. Dokument ten podkreśla potrzebę inwestowania przez pracodawców i rządy w podnoszenie kwalifikacji obecnej siły roboczej poprzez inicjatywy edukacyjne skoncentrowane na wiedzy i umiejętnościach w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby umożliwić kolejnemu pokoleniu tworzenie przyjaznych środowisku miejsc pracy.

Microsoft wierzy, że dekarbonizacja globalnej gospodarki jest możliwa przy jednoczesnym rozwoju społeczności. Firma zainwestuje w trzy obszary, aby zaradzić kryzysowi klimatycznemu: budowa rozwiązań AI, realizowanie założeń zrównoważonego rozwoju na poszczególnych rynkach i tworzenie narzędzi do pomiaru emisji. Obecna dekada wymaga szeregu innowacji i działań na rzecz neutralności środowiskowej, od wykorzystania sztucznej inteligencji po tworzenie nowych partnerstw. Dlatego Microsoft jest zaangażowany w zrównoważony rozwój jako firma, dostawca technologii i odpowiedzialna społecznie organizacja globalna – czytamy w komunikacie.

Raport można pobrać tutaj.

Opracowała: Klaudia Janucik

Źródło: Microsoft