Anna Popek, Fundacja Kulturalna Polska: Spotkania Klubu Dyplomaty służą krzewieniu polskości i ocieplaniu relacji

Od lewej: Agnieszka Wójcik, założycielka i Członek Zarządu Fundacji Kulturalna Polska oraz Anna Popek, założycielka i Prezes Fundacji Kulturalna Polska.

Fundacja Kulturalna Polska na szóstym spotkaniu dla ambasadorów z cyklu „Klub Dyplomaty” tym razem proponuje temat : Polska biżuteria i klejnoty skarbowe. Spotkanie odbędzie się 25 maja o godz. 19.00 a chętnych Fundacja zaprasza do śledzenia transmisji online na stronie Polska 360 i Blogpress.

Prezentujemy wywiad z Panią Anną Popek, założycielką i Prezes Fundacji Kulturalna Polska, działaczką społeczną, animatorką kultury, znaną osobistością świata mediów.

RaportCSR.pl: Jakie efekty przynoszą spotkania Klubu Dyplomaty?

Anna Popek: Przede wszystkim dyplomaci dowiadują się szczegółów związanych z historią Polski, poznają też bohaterów naszego kraju, których wcześniej tak dobrze nie znali. Oczywiście są bardzo zainteresowani Polską, bo tutaj pracują i chcą wiedzieć jak najwięcej, ale niektóre kwestie są znane tylko nam, bo wyrastamy z naszej historii. Przykładem mogą być dzieje uzbrojenia podczas Powstania Kościuszkowskiego, ambasadorów zainteresowała też postać samego Tadeusza Kościuszki.

Przykładem może być również znakomity wykład Pana prof. Andrzeja Nowaka o historii sąsiedztwa Polski, Ukrainy i Rosji, który cieszył się dużym zainteresowaniem, bo rzucił nowe światło na te historyczne relacje. Wiele wątków poruszanych podczas spotkań jest bardzo przydatnych w pracy ambasadorów. No i mają okazję spotykać się z polskimi dziennikarzami z różnych mediów, co służy pogłębianiu relacji, zdobywaniu nowych źródeł wiedzy o Polsce i docieraniu do polskiej prasy z informacjami o ich własnych krajach. To jest dla nich również bardzo ciekawe.

Dziś klejnoty kojarzą się głównie z ozdobami. Czy mamy szansę upowszechnić wiedzę o innym ich znaczeniu, na przykład patriotycznym, co było ważne choćby w czasie Powstania Styczniowego – i nie tylko?

Tak, właśnie tego będzie dotyczył wykład Pani prof. Małgorzaty Wrześniak, która ukaże biżuterię nie tylko jako ozdobę, ale jako też symbol, wyraz prestiżu i pozycji społecznej, a także ukazywanie pewnych narodowych emocji, takich jak patriotyzm, demonstrowany podczas Powstania Styczniowego, czy żałoba po jego upadku. Wtedy to kobiety, nosząc czarną biżuterię, ukazywały swoje przywiązanie do utraconej wolności ojczyzny.

Mamy też inne rodzaje biżuterii patriotycznej, na przykład zamówiony przez jednego z polskich władców biały orzeł z rubinów i diamentów, który miał zdobić szaty królewskie podczas bardzo oficjalnych ceremonii, aby pokazywać potęgę królestwa i potęgę władcy, co posiadało też znaczenie propagandowe.

Jeden z historycznych klejnotów: Godło Polski wykonane na zlecenie króla Władysława IV (1638)

Będzie też omawiana symbolika związana z prywatnymi uroczystościami, takimi jak śmierć, żałoba, czyli momentami związanymi ze smutnymi aspektami osobistych historii. Ale chodzi także o biżuterię rytualną, tu przykładami mogą być pierścienie zaręczynowe i zaślubinowe, przy czym nie tylko dotyczące życia prywatnego, pamiętamy chociażby o słynnych, symbolicznych zaślubinach z polskim morzem gen. Józefa Hallera. Omówimy też amulety – przedmioty, które mają chronić przed nieszczęściem i przynosić pomyślność.

Ile wysiłku i czasu pochłania organizacja spotkań?

Przygotowywanie spotkania zajmuje około miesiąca – od opracowania koncepcji, znalezienia wykładowców na poszczególne wydarzenia, poprzez przygotowanie otoczenia, bo tutaj wszystko ma znaczenie. Czyli należy zadbać zarówno o wystrój jak i wykładowcę oraz miejsce, bo miejsca też są dobierane pod historycznym kątem. Najbliższe spotkanie odbędzie się w Pałacu Staszica znajdującym się u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat.

Ważna jest również oprawa muzyczna, która musi być spójna z całością wydarzenia. Teraz spotkanie wzbogaci swoją muzyką znakomita harfistka, Pani Anna Olek, bo wydało nam się, że harfa będzie odpowiednim uzupełnieniem dla iskrzącej się biżuterii.

Liczy się też znalezienie dodatkowych atrakcji, jak choćby zaprezentowanie współczesnej biżuterii, dlatego podczas spotkania pojawi się modelka, która zaprezentuje biżuterię na sobie aby w pełni ukazać jej piękno. No i menu, które za każdym razem jest uzupełnieniem celu spotkań, ponieważ promujemy polską kuchnię historyczną i wartości znakomitej współczesnej polskiej kuchni. A że spotkanie 25 maja będzie przed Dniem Matki, to będziemy częstować „Kuchnią Jak u Mamy”.

Zapytamy z ciekawości – czy będą popularne, również wśród cudzoziemców, ruskie pierogi?

No właśnie zamiast ruskich pierogów będą polskie tradycyjne gołąbki, ruskie pierogi wszyscy już znają, a gołąbków jeszcze nie (śmiech).

Tu dodam, bo dla nas jest to ważne – a myślę, że również dla ambasadorów – że te kuluarowe rozmowy naprawdę trwają dość długo a dyskutuje się bardzo często o istotnych sprawach. Goście zawiązują między sobą kontakty, często jest to dla nich dobra okazja aby móc wzajemnie się osobiście poznać, mogą opowiadać o swojej narodowej kulturze, własnych aspektach historycznych.

Mają okazję zacieśnić relacje z przedstawicielami mediów i ważnych instytucji publicznych. Naszym patronem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, stąd zawsze w spotkaniach uczestniczy Szef Służy Zagranicznej, Pan prof. Arkady Rzegocki, zawsze też możemy też liczyć na obecność Pana dra Marcina Zarzeckiego, prezesa Polskiej Fundacji Narodowej, będącej naszym oficjalnym partnerem.

Myślę, że wielka, oficjalna polityka toczy się w murach ważnych instytucji czy podczas międzynarodowych spotkań. Natomiast taka druga polityka, taka networtingowa, mniej oficjalna, oparta o osobiste relacje, toczy się właśnie podczas takich spotkań jakie odbywają się w Klubie Dyplomaty. My dajemy tylko dobrą możliwość aby goście już później sami się spotykali i rozmawiali, oraz żeby ranga Polski i mówienie dobrze o Polsce miało dobry grunt.

Dziękujemy za rozmowę.