Raport IMGW-PIB: Klimat Polski 2022. Jest coraz gorzej [WIDEO]

IMGW-PIB prezentuje trzecią edycję raportu, który w syntetyczny sposób opisuje klimat Polski. Sporządzone przez ekspertów z Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB opracowanie, to kompendium wiedzy na temat zmienności temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, klimatycznego bilansu wodnego czy ekstremalnych zdarzeń pogodowych w 2022 roku.

Informacje przedstawione w kolejnym raporcie o stanie systemu klimatycznego w Polsce potwierdzają, że proces ocieplenia się klimatu na obszarze naszego kraju postępuje i ulega intensyfikacji – komentuje prof. Mirosław Miętus, Klimatolog, Zastępca Dyrektora i Szef Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB. – W stosunku do dwóch wcześniejszych opracowań istotnie poszerzyliśmy informacje dotyczące zmienności opadów na wybranych stacjach od połowy XIX wieku. Wskazaliśmy także na szczególnie anomalny okres od stycznia do lutego ubiegłego roku, kiedy silne i długotrwałe wiatry wyrządziły szereg szkód na znacznym obszarze kraju. W raporcie dokumentujemy nie tylko proces zmiany klimatu Polski oraz wskazujemy również na skutki, jakie ta zmiana powoduje. Warto się nad tym zastanowić i podjąć prace adaptacyjne, aby w przyszłości szkody wywołane podobnymi zdarzeniami zminimalizować.

Gdy w 1990 roku ukazał się Pierwszy Raport Międzyrządowego Panelu Ekspertów ds. Zmiany Klimatu (FAR IPCC), zawarte w nim materiały dotyczące współczesnej zmiany klimatu Ziemi oraz jej przyczyn, konsekwencji i zakresu niezbędnych działań, które pozwoliłyby uniknąć związanych z tym zagrożeń, w wielu krajach uznano jedynie za naukową wizję. Jedną z wielu. Od tego momentu jednak, każdy kolejny raport IPCC potwierdzał i coraz wyraźniej mówił, że klimat Ziemi zmienia się od połowy XIX wieku w tempie niespotykanym nigdy wcześniej, a postępujące ocieplenie stanowi zagrożenie dla dobrostanu planety, jej ekosystemów i życia człowieka.

Wpływ współczesnego ocieplenia jest powszechny – najbliższe 2-3 dekady będą miały krytyczne znaczenie dla przyszłości Ziemi – i zagraża m.in. produkcji rolnej, zasobom wodnym, bezpieczeństwu oraz zdrowiu człowieka. Wszystko to między innymi za sprawą postępującej intensyfikacji występowania zjawisk ekstremalnych – tak meteorologicznych, jak i klimatycznych – a w konsekwencji tego również hydrologicznych. W ciągu ponad 30 lat, które minęły od ukazania się FAR IPCC, społeczność międzynarodowa zaczęła postrzegać współczesną zmianę klimatu jako realne zagrożeniu, które prowadzi do wyczerpania cywilizacyjnych zasobów obecnego klimatu Ziemi.

Opracowanie Klimat Polski IMGW-PIB to publikacja cykliczna. Corocznie jest aktualizowana na podstawie dostępnych danych IMGW-PIB. Jednocześnie zapraszamy do śledzenia comiesięcznych wydań Biuletynu Monitoringu Klimatu Polski dostępnych na klimat.imgw.pl.

Szczegóły https://www.imgw.pl/badania-nauka/klimat.

Źródło: IMGW-PIB