Raport CSR wśród nagrodzonych na Welconomy Forum

Podczas Welconomy Forum in Toruń Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego została uhonorowana nagrodą Ambasadora Welconomy.

Fundacja została wyróżniona za prowadzone przez siebie projekty, w tym za RaportCSR – jedno z najstarszych na rynku mediów, poruszających kwestie odpowiedzialnego biznesu, a także m.inKongres ESG – Europa oraz magazyn Raport ESG.

Prezes Fundacji Urszula Jóźwiak (she/her) znalazła się w znakomitym towarzystwie! Nagrodą Ambasadorkami Welconomy zostały również uhonorowane minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – podsekretarz stanu ds europejskich w KPRM, Agnieszka Odachowska-Piosik, menadżerka ds innowacji technologii i działań społecznych oraz Edyta Zakrzewska, dyrektor bydgoskiego Oddziału Terenowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – wszystkim nagrodzonym Paniom gratulujemy!