Leżę i Pracuję z SEGRO

Firma SEGRO, wiodący właściciel i zarządca nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych, we współpracy z Fundacją Leżę i Pracuję stworzyła projekt edukacyjny Leżę i Pracuję z SEGRO. Jest on przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami i składa się z platformy e-learningowej oraz spotkań mentoringowych dla 50 uczestników. Bezpłatny kurs jest dostępny od 25 marca do końca czerwca 2024 r.

Projekt powstał w ramach programu Odpowiedzialne SEGRO, którego jednym z trzech filarów jest inwestowanie w lokalne społeczności i środowisko naturalne (pozostałe dwa to wspieranie niskoemisyjnego rozwoju i rozwój talentów). Jego celem jest pomoc w wejściu na rynek pracy osobom z niepełnosprawnościami, które jeszcze nigdy nie były zatrudnione lub mają niewielkie doświadczenie zawodowe.

Jak wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), tylko 500 tys. z 2,7 mln żyjących w Polsce osób z niepełnosprawnościami ma pracę[1]. Z kolei wyniki kontroli „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych przez Powiatowe Urzędy Pracy” pokazują, że aż 80% osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju nie tylko nie ma zatrudnienia, ale i go aktywnie nie szuka.

Cele programu inwestowania w lokalne społeczności i środowisko naturalne to, obok ekologii, edukacja i wsparcie zatrudnienia, a nasz nowy projekt Leżę i Pracuję z SEGRO realizuje je oba. Inkluzywność jest dla nas bardzo istotna, dlatego też mamy nadzieję, że z programu skorzysta jak najwięcej osób z niepełnosprawnościami w całej Polsce, a wielu z nich pomoże on znaleźć, być może pierwsze w życiu, zatrudnienie. Uczestnicy tego bezpłatnego kursu będą mogli zdobyć niezbędne informacje i poznać narzędzia potrzebne do skutecznego poszukiwania i rozpoczęcia pracy. Aktywizacja zawodowa osób z tej grupy społecznej może wpłynąć na poprawę ich dobrostanu i poczucie sprawczości – mówi Agnieszka Zaczyńska, Associate Director, Marketing, Communications & Partnership Development na Polskę i Czechy w SEGRO.
Cieszę się, że dzięki współpracy z firmą SEGRO uda nam się dostarczyć osobom z niepełnosprawnościami cenną wiedzę, która zwiększy ich szanse na rynku pracy. Temat ten jest dla mnie wyjątkowo ważny, dlatego, że od początku naszej działalności, tj. od 2017 roku przeczytałam setki maili od osób, które bezskutecznie poszukiwały pracy. Większość z nich popełniała podstawowe błędy w kontakcie z potencjalnym pracodawcą. Wierzę, że poprzez udział w naszym projekcie nie tylko uda im się nabyć nowe kompetencje, ale też wzrośnie ich motywacja i determinacja, by zawalczyć o lepszą przyszłość dla siebie. Często zapominamy o tym, jak wiele w naszym życiu jest w stanie zmienić dobre miejsce pracy – komentuje Maja Lipiak, Prezeska Zarządu Fundacji Leżę i Pracuję.
Największymi wyzwaniami w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami są brak doświadczenia i niskie kompetencje zawodowe. Niepełnosprawność sama w sobie nie stanowi przeszkody na rynku pracy – jest nią za to niejednokrotnie brak odpowiedniej wiedzy po stronie pracodawców. W polskim systemie prawnym wciąż funkcjonuje termin „niezdolność do pracy”, zgodnie z którym osoba z niepełnosprawnością może być całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy.

Tymczasem aktualnie możliwa i coraz bardziej dostępna jest praca zdalna, dzięki której wiele osób określanych jako „niezdolne do pracy” może być, przy odpowiednim wsparciu, aktywnych zawodowo. Dotyczy to nawet osób poruszających jedynie głową i korzystających z urządzeń eye-trackingowych.

W wykonywaniu obowiązków pomaga im szeroka gama sprzętów alternatywnych, takich jak np. specjalistyczne joysticki. Znakomitym przykładem jest jeden z pracowników Fundacji Leżę i Pracuję, który dzięki specjalnemu oprogramowaniu ma możliwość wykonywania swojej pracy przy komputerze poruszając jedynie głową.

Środki potrzebne do stworzenia platformy e-learningowej Leżę i Pracuję z SEGRO zostały zebrane w ramach zorganizowanego w 2023 roku wyzwania sportowo-charytatywnego Aktywnie z SEGRO. Już po raz trzeci w ramach akcji pracownicy, klienci i partnerzy biznesowi firmy za pomocą aplikacji liczyli kroki i kilometry, które przeszli, przebiegli lub przejechali, m.in. na rowerze czy rolkach. Ich łączny dystans przełożył się na 60 000 zł, przekazane przez SEGRO Fundacji Leżę i Pracuję na projekt Leżę i Pracuję z SEGRO.

Osoby z niepełnosprawnościami, które chciałyby skorzystać z platformy, mogą wejść na stronę https://lezeipracujezsegro.pl/ i dokonać rejestracji w systemie.