Raport CSR mBanku za lata 2014-2015

mBank opublikował raport społecznej odpowiedzialności biznesu za lata 2014-2015. Po raz pierwszy jest on w standardzie Global Reporting Initiative, uwzględniającym najbardziej aktualne trendy w CSR.

 

Wytyczne GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm. Wersja G4 uwzględnia najistotniejsze obecnie trendy w CSR.

Struktura opublikowanego właśnie raportu opiera się na pięciu filarach zdefiniowanych w najnowszej „Strategii odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku”, przyjętej w listopadzie 2015. Dokument  tylko porządkuje dotychczasowe działania banku w zakresie CSR i nadaje im sprecyzowany kierunek na lata 2016-2020.

W podsumowaniu lat 2014-2015 znalazły się wartości mBanku, jego osiągnięcia w obszarze CSR, plany i  wyzwania, przed którymi stoi w kontekście zmieniającego się otoczenia regulacyjnego i rynkowego.

Wymienione w dokumencie kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności mBanku to:

  • budowanie stabilnych i długotrwałych relacji z klientami,
  • prowadzenie społecznie odpowiedzialnej polityki kredytowej,
  • tworzenie wyjątkowego zespołu,
  • ograniczenie śladu środowiskowego banku
  • udoskonalanie mechanizmów odpowiedzialnego zarządzania w organizacji.

– Działalność dużych instytucji finansowych ma istotny wpływ na gospodarkę. W mBanku jesteśmy w pełni tego świadomi. Rozumiemy też, że w zmieniającym się świecie nasza odpowiedzialność wykracza poza aspekty czysto biznesowe. Wiemy, że nasze decyzje mają również konsekwencje pozafinansowe: społeczne lub środowiskowe. Poświęciliśmy im raport odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju – pierwszy wydany pod marką mBanku ­- napisał we wstępie do raportu Cezary Stypułkowski, Prezes mBanku.

Z konkretnymi inicjatywami i projektami, zrealizowanymi w latach 2014-2015, można zapoznać się w najnowszym raporcie społecznej odpowiedzialności biznesu mBanku, dostępnym pod adresem: https://www.mbank.pl/raport-csr/2015/