Raport CSR Banku Paribas: odpowiedzialność ma znaczenie

okładka raportu CSR Banku Paribas

Opublikowany Raport CSR pod hasłem „W zmieniającym się świecie, Odpowiedzialność ma znaczenie”, podsumowuje działania na rzecz społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju, podjęte przez Bank BNP Paribas w 2018 roku. To już ósmy niefinansowy raport Banku, który swoje działania CSR prezentuje w tej formie.

– Ubiegły rok to intensywny czas dla naszej organizacji, ambitnie wkroczyliśmy w realizację ogłoszonej w maju 2018 strategii Fast Forward, rozpoczęliśmy również proces integracji. Okres pełen zmian ale tez wytężonej pracy owocował w wiele wydarzeń szczególnie istotnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju naszego biznesu, to m.in powołanie jednostki dedykowanej rozwojowi finansowania programów zrównoważonego rozwoju, w szczególności efektywności energetycznej.

Rok 2018 pozwolił wzmocnić działania Banku na rzecz dostępności, poprzez między innymi certyfikację oddziałów. To również okres rekordowego zaangażowania społecznego naszych pracowników i dynamiczny rozwój aktywności Banku w ramach partnerstw i inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój, w tym UNGC czy KPI – mówi Maria Krawczyńska, Menedżer ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BNP Paribas.

Raport CSR: filary odpowiedzialności BNP Paribas

W nowo opublikowanym raporcie zostały omówione cztery główne filary odpowiedzialności BNP Paribas: gospodarcza, w miejscu pracy, społeczna, wobec środowiska naturalnego. W każdym z obszarów Bank realizuje szereg strategicznych działań wzmacniających odpowiedzialność prowadzonego biznesu i pozytywnie wpływających na otoczenie.

Dodatkiem do publikacji jest quiz, który pozwala każdemu zidentyfikować własny typ osobowości w zakresie odpowiedzialności oraz doprecyzować, które z działań CSR prowadzonych przez bank są najbliższe jej lub jego wartościom.

– Zachęcamy wszystkich odbiorców Raportu do rozwiązania quizu osobowości, który pozwoli każdemu poznać mocne strony w zakresie poczucia odpowiedzialności, a tym samym mamy nadzieję, że przełoży się na wzmocnienie działań realizowanych we własnym najbliższym otoczeniu – dodaje Maria Krawczyńska.

Raport CSR Banku BNP Paribas został opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami w zakresie raportowania danych niefinansowych Global Reportive Inititaive GRI Standards. Dokument w wersji online jest zgodny ze standardem WCAG 2.0. na poziomie AA, określającym wymagania dla serwisów teleinformatycznych, warunkujące ich dostępność.

Kluczowe inicjatywy zrealizowane w 2018 roku:

 • Pierwsza w Polsce oferta dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej
 • 16 434 rachunków dla NGO: Konto otwarte na biznes non profit
 • Stały proces monitorowania transakcji oraz finansowania firm pod kątem kryteriów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych oraz wyjście z finansowania sektora tytoniowego
 • Polityki CSR obowiązujące w sektorach wrażliwych: energetyki węglowej, wydobywczym, obronnym i bezpieczeństwa, leśnym, energii jądrowej, rolno-spożywczym
 • 7 wdrożeń innowacyjnych rozwiązań, dzięki współpracy ze startupami
 • 70 warsztatów i szkoleń dla pracowników w ramach Transformation Week
 • 700 uczestników III edycji Agro Akademii
 • Blisko 9 000 wywiadów z klientami w ramach prowadzonego dialogu
 • Nawiązanie partnerstwa z Koalicją na Rzecz Polskich Innowacji

Odpowiedzialność w miejscu pracy:

 • 23 godziny szkoleniowe na jedną osobę zatrudnioną w Banku
 • 1 022 pracowników przeszkolonych 88 sesjach szkoleniowych w ramach programu Kultura Feedbacku
 • Nasza organizacja realizowała programy wewnętrzne wzmacniające satysfakcję i zaangażowanie pracowników – m.in. Ambasadorzy Digital, Kultura Feedbacku oraz Program Rozwoju Potencjału Prestiż
 • 3 740 pracowników skorzystało z programu „Dwie godziny dla rodziny”
 • Nowa platforma kafeteryjna My Benefit w ramach programu BEneFIT
 • Różnorodność:19 lat wiek najmłodszego pracownika Banku, 71 lat wiek najstarszego pracownika Banku, 38 lat średnia wieku pracowników Banku

Więcej: https://www.bnpparibas.pl/raportcsr2018/