Rafał Bień: Czas połączyć edukację z biznesem

Brak wykwalifikowanych specjalistów to problem, który od blisko trzech dekad widać w całej Unii Europejskiej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, Polska zmaga się deficytem tysięcy budowlańców, a także dekarzy, elektryków, mechaników samochodowych czy kucharzy. Wraz z rozwojem technologicznym potrzeby rynku w obszarze wykwalifikowanej kadry będą coraz większe. Przemysł 4.0 zrewolucjonizował naszą gospodarkę. Coraz popularniejsze stają się takie branże, jak obsługa maszyn CNC, automatyka, sterowanie przemysłowe, czy programowanie. Problem dostrzega także Unia Europejska, która ogłosiła 2023 rok Europejskim Rokiem Umiejętności.

Tekst publikujemy dzięki uprzejmości redakcji Home&Market

Kluczem do zapewnienia odpowiedniej liczby fachowców jest atrakcyjny i nowoczesny system edukacyjny, w którym kształcenie branżowe zajmuje należne mu miejsce. W Polsce ta zmiana już się dzieje, przestaje oddziaływać mit szkoły zawodowej jako wyboru drugiej kategorii, a kierunki techniczne na studiach i profesjonalne kształcenie branżowe z roku na rok przyciąga coraz więcej absolwentów szkół podstawowych.

Równie ważna jest ścisła współpraca pomiędzy instytucjami systemu edukacyjnego a biznesem. Młodzi Polacy są niezwykle utalentowani, a globalni gracze, tacy jak Siemens widzą potrzebę wspierania rozwoju specjalistów, którzy już wkrótce znajdą się na rynku pracy i będą decydowali o sukcesie polskiej gospodarki.  Pomoc w adaptowaniu do zmian i umożliwienie dostępu do innowacji dla systemu kształcenia branżowego to ogromnie ważna rola biznesu. W ten sposób młodzi specjaliści mogą poznawać najnowsze technologie i przygotowywać się na przyszłe wyzwania swojej kariery zawodowej. Najlepsi spośród fachowców są u nas na pierwszych miejscach najbardziej pożądanych pracowników czy stażystów.  Stale inwestujemy naszą energię, czas naszych inżynierów, w tworzenie ścieżek edukacyjnych i pokazujemy, jakie umiejętności będą potrzebne w przyszłości.

W odpowiedzi na transformację cyfrową, najbardziej poszukiwanymi kompetencjami już wkrótce będą – oprócz ambicji, kreatywności i współpracy w grupie – umiejętność działania w międzynarodowych zespołach rozproszonych, a także komunikatywność, rozumiana jako biegłość w językach programowania. Istotne są też kompetencje związane z transformacją cyfrową pod kątem digitalizacji, czyli umiejętność pracy w chmurze, wszelkie umiejętności związane z technologią cyfrową czy brzegową. Rośnie też znaczenie znajomości technologii związanych z cyberbezpieczeństwem.

Wsparcie dla młodych specjalistów i współpraca z obszarem edukacji firmom daje możliwość budowania relacji międzysektorowych, międzybranżowych, a także bezpośredniej bliskiej współpracy z kadrą nauczycielską, edukacyjną, a także uczniami i studentami.

W Polsce mamy wielu doskonałych absolwentów uczelni technicznych, którym możemy zaoferować różnorodne programy stażowe, możliwości praktyk zawodowych. Od 25 lat Siemens jest sponsorem nagrody naukowej na Politechnice Warszawskiej, prowadzimy też program „Inżynierki 4.0”, skierowany do obecnych studentek czy zaraz absolwentek uczelni technicznych lub kierunków nauk ścisłych. Zaangażowaliśmy się też w mistrzostwa EuroSkills w Gdańsku.

Rafał Bień, dyrektor pionu automatyki przemysłowej w Siemens Polska