PZL ŚWIDNIK: DZIAŁAMY NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO

PZL-Świdnik to jedyny producent śmigłowców polskiej konstrukcji który nieprzerwanie prowadzi produkcję lotniczą od ponad 65 lat.

Dzięki PZL-Świdnik Polska jest jednym z pięciu krajów w UE, które mogą pochwalić się zdolnością samodzielnego projektowania, produkowania, rozwijania i serwisowania śmigłowców.

PZL-Świdnik zatrudnia ok. 3400 pracowników, w tym niemal 650 inżynierów.

Zakłady współpracują również z niemal tysiącem polskich przedsiębiorstw, generując blisko 4500 dodatkowych miejsc pracy w polskiej gospodarce. Największą grupę dostawców tworzą partnerzy z południowo-wschodniej Polski, w tym członkowie największego polskiego klastra lotniczego Dolina Lotnicza oraz Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych.

PZL-Świdnik jest jednym z największych pracodawców i płatników podatków w województwie lubelskim. Od czasu prywatyzacji firma zapłaciła niemal 570 mln zł danin publicznych na rzecz państwa i samorządu.

Do dziś spółka wyprodukowała i dostarczyła ponad 7400 śmigłowców do klientów z ponad 40 krajów całego świata.
Ewa Kamińska, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich, PZL-Świdnik:

Będąc jedną z największych firm na Lubelszczyźnie PZL-Świdnik od samego początku wspiera lokalną społeczność w takich obszarach jak kultura, sport, edukacja i działalność charytatywna, potwierdzając, że jest integralną częścią społeczności, w której funkcjonuje oraz, że jej wspieranie było od zawsze jednym z kluczowych obszarów zainteresowania spółki.

Działamy także na polu wspierania biznesu. Razem z Urzędem Miasta Lublin i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego powołaliśmy Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych, którego zadaniem jest wsparcie i rozwój sektora nowoczesnych technologii lotniczych na Lubelszczyźnie. Klaster po zakończeniu etapu organizacyjnego wszedł w fazę aktywnej działalności. Docelowo PZL-Świdnik wesprze klaster kwotą kilkuset tysięcy złotych. Obecnie na rzecz PZL-Świdnik pracuje 900 polskich poddostawców, liczymy na to, że dzięki działalności klastra liczba małych i średnich przedsiębiorstw współpracujących z nami zwiększy się.

Firma nie tylko współpracuje z lokalną społecznością, ale też koncentruje się na swoich pracownikach. W PZL-Świdnik pracuje blisko 3500 osób, tak więc skala oddziaływania firmy jest bardzo duża. Dlatego PZL-Świdnik realizuje szereg inicjatyw mających na celu rozwój pracowników (np. szkolenia miękkie, doskonalenie umiejętności zawodowych) oraz poprawę standardów z zakresu BHP i ochrony środowiska. Ponadto firma otwarta jest na dyskusję z pracownikami na temat ich potrzeb i oczekiwań odnośnie ich rozwoju osobistego, np. za pośrednictwem systematycznie realizowanych ankiet.

źródło: Kurier365