Psy pracujące w służbach mundurowych dostaną emeryturę!

– Dzięki nowym przepisom, które właśnie weszły w życie, psy pracujące w służbach mundurowych będą mieć zapewnione dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną także, gdy przechodzą na emeryturę – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podczas konferencji w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu.

Dzięki staraniom Ministerstwa Sprawiedliwości i Centralnego Zarządu Służby Więziennej ustawa regulująca status zwierząt w służbach mundurowych obejmuje też psy pracujące w Służbie Więziennej. A takich czworonożnych „funkcjonariuszy” jest 129.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podpisał rozporządzenie dotyczące psów służbowych w Służbie Więziennej. – Nasi czworonożni przyjaciele zyskują należytą opiekę także po zakończeniu służby, która trwa dziewięć lat. Zapewni ją zwierzętom macierzysta jednostka penitencjarna. Opiekunowie psów nie będą już finansować ich pożywienia czy leków z własnej kieszeni – powiedział wiceminister Michał Woś, który nadzoruje Służbę Więzienną.

– Po latach doczekaliśmy się regulacji, która zapewnia godną emeryturę naszym czworonożnym funkcjonariuszom. Ich praca, związana m.in. z wykrywaniem narkotyków, została doceniona – ocenił Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

W Służbie Więziennej pracują dziś 23 psy patrolowo-obronne i 106 psów specjalnych. Te pierwsze patrolują m.in. jednostki w dzień i w nocy; chronią funkcjonariuszy np. w czasie otwierania cel czy ich przeszukiwania. Biorą też udział w służbie konwojowej i – w razie potrzeby – uczestniczą w pościgu za uciekającym czy ukrywającym się skazanym.

Natomiast psy specjalne szukają narkotyków w pojazdach wjeżdżających na teren jednostek oraz u osób wchodzących do aresztów i zakładów karnych np. na widzenia, a także u skazanych wracających z pracy czy przepustek. Pomagają także w przeszukiwaniu pomieszczeń, w tym cel, magazynów oraz kontroli korespondencji (paczek, listów).

Czworonożni funkcjonariusze Służby Więziennej to nie tylko owczarki niemieckie czy belgijskie, ale także mniejsze psy – terriery, beagle i cocker spaniele.

Do tej pory w Służbie Więziennej psy służyły średnio 10 lat. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości skraca czas służby o rok. Zmienia też wysokość stawek żywieniowych dla psów w służbie oraz psów – emerytów. Stawki będą dodatkowo zależeć od wagi psa i pory roku.

Psy do końca życia pozostaną na utrzymaniu kierownika jednostki organizacyjnej, do której były przydzielone. Na emeryturze – jak dotąd – pierwszeństwo opieki nad nimi będą mieć ich dotychczasowi opiekunowie. Muszą oni zapewnić podopiecznym właściwe wyżywienie i stały dostęp do czystej wody oraz codzienny ruch. Pies będzie poddawany szczepieniom i pielęgnowany.

Ponad 98 proc. psów emerytów trafia do swoich przewodników. Pozostałe – do osób związanych z przewodnikami lub innych funkcjonariuszy. Obecnie na emeryturze jest dziewięć psów, byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej.