Przemysław Litwiniuk Człowiekiem Roku Ziemi Bialskiej 2019

W głosowaniu wzięli udział przede wszystkim czytelnicy lokalnego tygodnika „Wspólnota”, który swoim zasięgiem obejmuje obszar północnej Lubelszczyzny. Głosować można było za pomocą specjalnych kuponów drukowanych w tygodniku oraz SMS-ów.

Kandydatów do tytułu było 10. Wyróżniali się pracą na rzecz lokalnej społeczności, dobrymi wynikami w pracy zawodowej lub rywalizacji sportowej. Przemysław Litwiniuk zdeklasował rywali i zajął pierwsze miejsce w rankingu.

Mecenas Litwiniuk jest działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2006–2014 był przewodniczącym Rady Powiatu Bialskiego, a od 2014 do 2018 r. piastował urząd przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Jego zaangażowanie w lokalne sprawy Lubelszczyzny było wielokrotnie wyróżniane. Jest honorowym obywatelem gminy oraz miasta Międzyrzec Podlaski. Wspierał m.in. koncepcje władz miasta dotyczące rozwoju dróg i zagospodarowania Międzyrzeckich Jeziorek i parku Potockich.

Źródło: http://centrum-informacji.com/przemyslaw-litwiniuk-czlowiekiem-roku/