Oświadczenie Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego

Rozszerzająca się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz budzi niepokój o kondycję gospodarczą w kraju i na świecie. Stosując się do czasowych ograniczeń kontaktów międzyludzkich każdy może mieć wpływ na poprawę naszego wspólnego bezpieczeństwa. W ostatnich tygodniach firmy zrzeszone w POPIHN dostosowały procedury operacyjne i sposób pracy w nowych, bardzo trudnych realiach. Za najwyższy priorytet swojej działalności, firmy członkowskie POPIHN uznały troskę o bezpieczeństwo pracowników i klientów.

Ciągłość dostaw. Niezakłócone dostawy i sprzedaż paliw są niezbędne dla funkcjonowania gospodarki i zapewnienia bezpieczeństwa ludności. W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z epidemią Covid-19, POPiHN w imieniu swoich członków zapewnia, że sprzedaż paliw w Polsce nie jest zagrożona. Krajowe rafinerie funkcjonują bez zakłóceń, a logistyka i dystrybucja paliw działa efektywnie. Nasi członkowie – największe firmy paliwowe w Polsce – dokładają starań, aby zapewnienie dystrybucji było połączone z działaniami skoncentrowanymi na bezpieczeństwie pracowników i klientów stacji paliw. Produkcja krajowa i transport paliw przez granice państwa odbywa się w zmienionych warunkach, ale nadal w sposób ciągły. Na stacje paliw regularnie trafiają także dostawy środków dezynfekujących oraz rękawiczki jednorazowe do tankowania pojazdów.

Nowe procedury bezpieczeństwa

Stacje paliw niezwłocznie podjęły wiele działań, dzięki którym zwiększono poziom bezpieczeństwa pracowników i klientów. Wprowadzono procedury ograniczające liczbę osób przebywających w sklepie, jednocześnie zachęcając do płatności bezgotówkowych i utrzymywania bezpiecznego dystansu pomiędzy klientami. Koncerny wprowadziły zabezpieczenia stref kasowych, pracę w rękawiczkach, zapewniono foliowe rękawiczki również dla klientów oraz zwiększono ilość płynów dezynfekujących.

Wprowadzono procedury odkażania dystrybutorów paliwowych i infrastruktury sklepu oraz myjni. W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia sprzedaż produktów w stacyjnych punktach gastronomicznych ograniczona została do produktów na wynos w odpowiednio do tego przygotowanych opakowaniach. Prawie każdego dnia wprowadzane są kolejne działania usprawniające pracę w tych trudnych warunkach. Zachęcamy do śledzenia komunikatów związanych ze zmienionym trybem funkcjonowania stacji, wydawanych przez poszczególne firmy.

Działania edukacyjne. Stacje paliw są niezmiernie ważne dla funkcjonowania całej gospodarki. Firmy w tym trudnym momencie, przypominają, że o wspólne bezpieczeństwo musimy się troszczyć razem. Kluczowe jest przestrzeganie także przez klientów procedur wprowadzanych przez sieci w trosce o bezpieczeństwo. Natomiast absolutnym priorytetem jest to, aby na stacjach nie pojawiały się osoby chore oraz objęte kwarantanną. W ramach działań edukacyjnych POPiHN włączył się w kampanię społeczną #dbajmyosiebie

Przestrzeń do działań społecznych. Już dziś możemy poinformować o wielu akcjach społecznych, w które włączają się lub tworzą nasi członkowie. Wprowadzono bezkolejkową obsługę służb biorących udział w walce z epidemią, zaoferowano darmową kawę dla kierowców ciężarówek, służb medycznych czy mundurowych. Firmy wspierają polskie szpitale, zwłaszcza placówki jednoimienne, dotacjami i darmowym paliwem. Współpracują w różnych obszarach z licznymi partnerami społecznymi, którzy zaangażowani są w udzielanie pomocy w obecnej sytuacji.

Sytuacja na rynku

Na skutek wprowadzonych ograniczeń w poruszaniu się mieszkańców Polski, ruch samochodowy uległ znacznemu obniżeniu. Szczególnie dotyczy to ruchu pasażerskiego i pojazdów osobowych. Ruch pojazdów ciężarowych zmalał w mniejszym stopniu. Obserwowane spadki sprzedaży paliw są mniejsze niż zakładano, ale nadal ten trend jest widoczny w naszych prognozach. Ceny paliw spadają praktycznie codziennie, co jest konsekwencją sytuacji na międzynarodowym rynku ropy oraz wpływu ograniczeń epidemiologicznych na rynku polskim. Światowa nadprodukcja paliw i ograniczenie popytu determinują spadki cen, choć na rynku polskim ten trend jest nieco hamowany poprzez obniżenie wartości złotego w stosunku do amerykańskiego dolara. Niemniej, należy oczekiwać dalszych obniżek cen – szczególnie benzyn silnikowych. Nie ma obaw o zaopatrzenie stacji paliw i firm transportowych. Paliwo jest na bieżąco dostarczane do stacji paliw i do odbiorców hurtowych. Zabezpieczeniem dla rynku są też rezerwy państwowe i paliwo zgromadzone w pojemnościach na zapasy obowiązkowe i handlowe w firmach paliwowych.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego