Prywatność w cyfrowym świecie

28 stycznia po raz ósmy będzie obchodzony Dzień Ochrony Danych Osobowych. Co roku z tej okazji Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych organizuje konferencję. W tym roku odbywa się ona pod hasłem „Prywatność w cyfrowym świecie”.
Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę na kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz wagi jaką należy przykładać do ich zabezpieczenia. „Ludzie mogą być świadomi takiej potrzeby lub nie, to zależy od ich świadomości i tego jak bardzo szanują swoją prywatność. W zdecydowanie innej sytuacji są organizacje, które ze względu na charakter swojej działalności gromadzą takie dane.” – Wyjaśnia Jolanta Augustyniak – Dyrektor Generalna na Europę Środkową i Wschodnią spółki OSG Records Management – znaczącego udziałowca rynku archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną. – „Dotyczy to praktycznie każdej organizacji, która zatrudnia ludzi, przez co powstają teczki personalne. Wszystkie one zawierają dane osobowe, które, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, podlegają szczególnej ochronie. Podobnie jest też chociażby z dokumentacją medyczną pacjentów. Kiedy sobie to uzmysłowimy widać jak wiele powstaje materiałów, których ujawnienie szkodzi prywatności.”

Przedsiębiorstwa są świadome odpowiedzialności jaka na nich spoczywa z tytułu ochrony danych osobowych. Jednak z powodów technicznych, wiedzy, dostępu do wyspecjalizowanej kadry mogą mieć trudności w należytym zabezpieczeniu dokumentacji. Dlatego warto w tym zakresie skorzystać z outsourcingu. Powierzenie wrażliwej dokumentacji zewnętrznemu przedsiębiorstwu tylko na pierwszy rzut oka wydaje się ryzykowne. W praktyce jest bardziej bezpieczne. Przede wszystkim przedsiębiorstwo zewnętrzne, które specjalizuje się archiwizacji i zarządzaniu dokumentacją papierową i elektroniczną posiada wykształcony i kompetentny personel. Przekazywana dokumentacja jest opatrywana kodami i tylko po tych kodach można ją odnaleźć co praktycznie uniemożliwia osobie nieupoważnionej dotarcie do interesujących ją danych. To najważniejsza różnica w przeciwieństwie do przedsiębiorstw, które same zajmują się archiwizacją dokumentacji. Na koniec rzecz, która każdego przedsiębiorcę zainteresuje, okazuje się, że powierzenie tej funkcji w outsourcing oznacza znaczące obniżenie kosztów.

Więcej: kurier365.pl