Konrad Szymański: Czas odejść od szkodliwych koncepcji

Polecamy wywiad z Posłem do PE Konradem Szumańskim (PiS) o projekcie nowego Pakietu Klimatyczno-Energetycznego, przeprowadzony przez Teresę Wójcik dla BiznesAlert.

Przygotowywany jest Nowy Pakiet Klimatyczno-Energetyczny dla Unii Europejskiej. Komisja Europejska przygotowała propozycje do tego dokumentu. Niestety, dotychczasowa polityka klimatyczno-energetyczna okazała się błędna, czy wspomniane propozycje oznaczają jakąś korektą tej polityki?

KS:  Pewną korektą będzie przypuszczalnie system rozliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych. Ma to być wyższy wskaźnik – 27 proc. – ale liczony dla całej UE. Można oczekiwać większej elastyczności. UE niestety powtarza w tym samym pakiecie stare błędy w zakresie polityki redukcji emisji CO2. Proponowanie podwyższonego celu 40 proc. redukcji po 2020r. bez jakichkolwiek gwarancji podobnych zmian w głównych gospodarkach konkurujących z UE jest niemądre. UE niczego się nauczyła na doświadczeniu obecnego pakietu. Efekt demonstracji nie zadziałał, a koszty polityki klimatycznej negatywnie odbiły się na konkurencyjności europejskiej gospodarki. Czas, by od tego odejść. Szczególnie, że mamy jeszcze bardziej otwierać gospodarkę europejską na handel światowy.

Wzrost udziału energetyki odnawialnej do 27 proc. w 2030 r. ma obowiązywać UE jako całość, a nie poszczególne państwa. Jakimi więc instrumentami KE będzie chciała czy mogła osiągnąć ten cel? Czym to zagraża Polsce?

KS: Ogłoszenie celu unijnego w miejsce celów narodowych to krok w kierunku elastyczności. W tym sensie to dobry pomysł. Państwa członkowskie mają bowiem bardzo różny potencjał korzystania z OZE. Jednak na ocenę tego fragmentu pakietu trzeba poczekać do ogłoszenia konkretnych zmian w prawie. Forsowanie OZE za wszelką cenę – w oderwaniu od warunków rynkowych, klimatycznych, finansowych jest jednym z kluczowych błędów polityki energetycznej UE ostatnich lat. Ta polityka jest odpowiedzialna za fragmentację rynku, zaburzenia pomocy publicznej i wzrost cen energii dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych.

Więcej: biznesalert.pl