Provident sfinansuje projekty wolontariuszy programu „Tak! Pomagam”

W 25. edycji programu „Tak! Pomagam” wolontariusze przepracują 1083 godziny i pomogą 2311 beneficjentom! Rada Programowa wybrała właśnie 30 najlepszych projektów wolontariackich, które otrzymają wsparcie finansowe od firmy Provident.

 

Podobnie jak poprzednie, tegoroczna odsłona programu „Tak! Pomagam” cieszyła się dużym zainteresowaniem pracowników i doradców klienta Providenta. Zgłoszonych zostało 45 projektów, których celem jest działanie na rzecz lokalnych społeczności. Rada Programowa wybrała 30 najciekawszych przedsięwzięć, których autorzy otrzymają od firmy granty na ich realizację.

W sumie w ramach tej edycji wolontariusze przepracują 1083 godziny i pomogą ponad 2300 beneficjentom – dzieciom, osobom niepełnosprawnym i starszym. Wyremontują i uporządkują place zabaw i tereny zielone oraz zorganizują zajęcia pozalekcyjne, spotkania świąteczne i Mikołajki. Nie zabraknie także inicjatyw kulturalnych, jak wyjścia do teatru, kina i galerii sztuki. Pomoc dotrze do Warsztatów Terapii Zajęciowej, domów dziecka, przedszkoli, szkół i świetlic środowiskowych, a także schronisk dla psów i kotów oraz towarzystw zajmujących się bezdomnymi i chorymi zwierzętami.

– Zadanie było trudne – z wielu świetnych wniosków wybrać te najlepsze. Ta edycja programu obfitowała we wnioski bardzo dobrze przygotowane, szczegółowo opisane, ale przede wszystkim dotyczące ważnych spraw. Składano projekty na pomoc osobom środowiskom wykluczonym, bardzo potrzebującym wsparcie i integracji społecznej – najwięcej dotyczyło organizacji pomagającym dzieciom chorym lub ubogim – mówi Agnieszka Lissowska-Lewkowicz, Kierownik Centrum Wolontariatu w Warszawie. –To, co warte podkreślenia, to planowany we wnioskach duży wkład pracy wolontariackiej, świadczący o znajomości miejsc i zaangażowaniu osobistym. Udział w Kapitule skończyłam z poczuciem, że jest spora grupa osób chcących pomagać i nie bojących się osobistego zaangażowania dla dobra innych – dodaje Agnieszka Lissowska-Lewkowicz.

Działamy na rzecz lokalnych społeczności

Wśród tegorocznych wniosków 10 zostało przygotowanych przez debiutujących wolontariuszy, a dwa projekty zgłoszone są przez osoby, które wracają do „Tak! Pomagam” po dłuższej nieobecności.

Nasi pracownicy i doradcy od lat angażują się w działania wolontariackie. Doskonale znają lokalne potrzeby dlatego przygotowane przez nich wnioski zawierają wszystkie niezbędne informacje: opis projektu, wraz z liczbą godzin potrzebną na jego realizację, a także dokładnie wyliczony budżet. W każdej edycji Tak! Pomagam bierze udział ponad 300 wolontariuszy. Od 2017 r. zachętą do udziału w programie jest także płatny dzień wolny przeznaczony na wolontariat – mówi Agnieszka Krajnik, koordynator programu Tak! Pomagam.

Spotkanie Rady Programowej odbyło się w Centrum Wolontariatu, które patronuje „Tak! Pomagam”. W obradach uczestniczyła: Agnieszka Lissowska-Lewkowicz – Kierownik Centrum Wolontariatu w Warszawie, Agnieszka Krajnik – Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa w Provident Polska, wolontariuszki: Iwona Droździewicz-Szycik, Milena Jagoda i Edyta Zając oraz przedstawiciele środowisk organizacji pozarządowych.

To już 25. edycja programu wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam”, w ramach którego pracownicy i doradcy Providenta wprowadzają w życie własne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych. Na realizację najlepszych pomysłów, wyłonionych przez Radę Programową w ramach konkursu, firma przyznaje granty finansowe.