Credit Agricole wspiera dolnośląskie domy dziecka

W każdym domu dziecka jest bardzo wiele potrzeb. Niestety budżety jednostek samorządowych opiekujących się takimi placówkami nie przewidują wszystkich wydatków. Dlatego bank Credit Agricole postanowił pomóc dolnośląskim domom dziecka poprzez sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci oraz zakup wyprawek szkolnych.

Aby zaangażować pracowników w akcję pomocy, bank zorganizował bieg survivalowy. Uczestniczyli w nim członkowie wyższej kadry menadżerskiej banku, którzy najrzadziej włączają się w akcje charytatywne, co często wynika z braku czasu. Kwota darowizny na rzecz domu dziecka zależała od liczby pracowników, którzy wezmą udział w biegu. Łącznie udało się zebrać 30 000 zł, które przekazane zostały Wrocławskiemu Centrum Opieki i Wychowania. To obecnie największa placówka opiekuńczo-wychowawcza w stolicy Dolnego Śląska, opiekująca się ponad 200 dziećmi. Środki przeznaczone zostały na letni wypoczynek wychowanków placówki w Polsce i za granicą.

– Wrocławski dom dziecka wybraliśmy ze względu na lokalizację centrali banku we Wrocławiu – to tu pracuje prawie 2000 z 5000 naszych pracowników – tłumaczy Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy banku Credit Agricole – Ponadto chcieliśmy kontynuować dobre relacje z domem dziecka, który wsparliśmy wcześniej przy okazji innej inicjatywy polegającej na zakupieniu książek do biblioteczki. Fundację Zaczytani.org, wsparliśmy też w warsztatach z bajkoterapii dla wychowawców, a nasi pracownicy przeprowadzili warsztaty o finansach i oszczędzaniu dla najmłodszych – dodaje.

Inną inicjatywą zrealizowaną przez bank, tym razem dla domów dziecka z mniejszych miejscowości na Dolnym Śląsku, był międzyfirmowy projekt „Kup plecaka dla dzieciaka”. Polegał on na przygotowaniu wyprawek szkolnych dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. Na początku lipca w budynkach banku pojawiły się plakaty zachęcające pracowników do zbiórki i przygotowania plecaków wyposażonych w szkolne przybory. Wszystkie wyprawki były dostosowane do płci i wieku dziecka. W każdym plecaku znalazły się m.in.: piórnik, zeszyty, długopisy, blok techniczny i rysunkowy. Z plecaków dla młodszych dzieci wystawała bibuła czy plastelina, a starszych – cyrkiel czy przybory geometryczne.

Celem akcji „Kup plecaka dla dzieciaka” było wsparcie uczniów–wychowanków dolnośląskich, rodzinnych i państwowych domów dziecka z: Borowa, Dzbanowa, Ludowa Polskiego, Obornik Śląskich, Pieszyc, Piławy Górnej, Przyłęku i Skorogoszcza oraz rodzin zastępczych. Wspólnymi siłami wszystkich 15 firm biorących udział w akcji udało się przygotować ponad 300 wyprawek szkolnych dla dzieci w wieku od 6 do 19 lat.

Inicjatywa odbiła się szerokim echem wśród pracowników naszego banku – cieszy się Przemysław Przybylski – Mimo okresu wakacyjnego, udało nam się zebrać 46 plecaków (2. miejsce wśród wszystkich firm biorących udział w akcji!), a zaangażowało się łącznie 1000 osób zarówno z centrali, jak i sieci sprzedaży, co stanowi aż 1/5 naszej kadry – podkreśla.

Dzieci były zachwycone plecakami! Przedstawiciele banku osobiście odebrali podziękowania od Ilony Bugaj, dyrektorki domów dziecka w Pieszycach i Piławie Górnej, do których zawieźli wyposażone plecaki.

Pomysłodawcą i organizatorem akcji „Kup plecaka dla dzieciaka” był powołany w 2017 r. CSR WroClub. Zrzesza on entuzjastów i praktyków społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) z największych firm z Wrocławia.