Projekt „Uczelnia dostępna” czyli likwidacja barier nie tylko architektonicznych

– Ułatwienia zapewniające osobom z niepełnosprawnościami możliwość studiowania są niezbędne. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich pomaga szkołom wyższym w tworzeniu rozwiązań gwarantujących pełną dostępność kształcenia – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak otwierając konferencję poświęconą dostępności edukacji w szkolnictwie wyższym.

Do likwidacji barier w dostępie do kształcenia wyższego przyczyniają się konkursy,  organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod hasłem „Uczelnia Dostępna”.

– Za nami już trzy edycje konkursu, który wpisuje się w założenia Programu Dostępność Plus, koordynowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Inicjatywa cieszyła się popularnością. Jej efektem jest realizacja prawie 200 projektów na rzecz dostępności polskich uczelni – dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Oferta wsparcia była skrojona do potrzeb uczelni i studentów. Zgłaszane do konkursu projekty mogły dotyczyć zarówno działań prowadzących do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej podkreśliła, że wnioski z realizacji przedsięwzięcia będą stanowić podstawę do budowania rekomendacji dla przyszłych inicjatyw w obszarze dostępności na uczelniach.

– Takie działania chcemy kontynuować w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 – wskazała wiceminister. Małgorzata Jarosińska-Jedynak dodała, że jak wynika z raportu końcowego ewaluacji konkursu, uczelnie wyższe w Polsce stają się coraz bardziej otwarte na potrzeby studentów i pracowników z niepełnoprawnościami.

– Dostępna uczelnia stanowi również szansę na zaszczepianie postaw dostępności w umysłach i sercach przyszłych profesjonalistów. To właśnie w szkołach wyższych kształcą są kolejne pokolenia specjalistów, inżynierów, projektantów i urbanistów. Ważne jest, aby towarzyszyła  im  idea projektowania uniwersalnego miejsc i usług – zaznaczyła wiceminister.

Projekt „Uczelnia dostępna” jest realizowany z funduszy unijnych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.