Projekt społeczny STRABAG na rzecz Dzieci Niewidomych z Ośrodka w Laskach

STRABAG rozpoczął budowę parkingu o powierzchni 2900 mkw. dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Inwestycja wraz z projektem realizowana jest nieodpłatnie w ramach projektu CSR prowadzonego przez firmę na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

 

Ośrodek w Laskach od lat zmagał się z problemem braku parkingu dla gości i rodziców dzieci, który nie mógł powstać z powodu braku środków finansowych. Dla osób niewidomych czy słabo widzących był to ogromny problem. Nierówna powierzchnia prowizorycznego do tej pory parkingu stanowiła realne zagrożenie dla podopiecznych.

STRABAG, jako firma budowlana dzięki swoim kompetencjom i doświadczeniu mógł w naturalny sposób pomóc w rozwiązaniu problemu z parkingiem. Współpraca pomiędzy firmą a Ośrodkiem rozpoczęła się od wykonania przez STRABAG projektu parkingu, Następnie przystąpiono do zaplanowania jego wykonania. Datę rozpoczęcia prac wyznaczono na 11 lipca br. W pierwszym miesiącu wakacji zostaną przeprowadzone prace wodno-kanalizacyjne, a w sierpniu zrealizowane prace budowlane. Oddanie parkingu do użytku przewidziane jest na wrzesień 2016 roku. Oznacza to, że od nowego roku szkolnego dzieci i ich rodzice będą mogli wygodnie i bezpiecznie poruszać się po terenie Ośrodka.

Firma STRABAG jest inicjatorem i głównym wykonawcą projektu. Realizuje go przy wsparciu dziewięciu firm, na co dzień partnerów biznesowych: Budokrusz S.A., Elikopol BK Sp. z o.o., Fetra Sp. z o.o., Freightliner PL Sp. z o.o., Kaczmarek Malewo S.J., LIbet S.A., Nordkalk Sp. z o.o., Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o., ZPK Krupińscy S.J. Każdy z wymienionych partnerów zobowiązał się do nieodpłatnego przekazania niezbędnych materiałów budowlanych.

– Jesteśmy pełni uznania dla Ośrodka w Laskach i pracujących tam wspaniałych fachowców, którzy od lat pomagają dzieciom niewidomym i niedowidzącym z całej Polski. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy wspierać dzieci z Lasek w ramach naszych działań CSR. Dla STRABAG, jako dużej firmy budowlanej budowa parkingu jest dobrym obszarem, w którym możemy zaangażować naszą wiedzę, doświadczenie, siły i środki. Realizujemy ogromne projekty infrastrukturalne i kubaturowe w całej Polsce, ale jesteśmy szczególnie dumni z tej inwestycji, dzięki której możemy dać coś od siebie innym. Chcielibyśmy szczególnie podziękować naszym dostawcom-firmom, które wsparły inicjatywę i przekazały nieodpłatnie materiały na budowę parkingu. Taka współpraca w duchu partnerstwa i pracy zespołowej pokazuje, że budując dobre relacje w branży możemy wspólnie zrobić wiele dobrego dla instytucji takich jak Ośrodek w Laskach – mówią Alfred Watzl i Wojciech Trojanowski, Członkowie Zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Współpraca z Ośrodkiem w Laskach prowadzona jest także na innych polach. W ramach akcji wolonatriackiej wysoka kadra managerska STRABAG wspólnie odnawiała także elewację budynku należącego do ośrodka, w którym prowadzone są zajęcia hipoterapii. Odwiedzili też przedszkole, szkolę podstawową i gimnazjum dla dzieci niewidomych i słabowidzących podczas ich codziennej pracy. Dzięki temu lepiej poznali potrzeby podopiecznych Ośrodka. Natomiast kilka miesięcy wcześniej dzięki inicjatywie jednego z Partnerów STRABAG – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podopieczni odwiedzili jedną z prowadzonych wówczas budów drogi ekspresowej  S8 Opacz-Paszków. Niewidome i niedowidzące dzieci pierwszy raz w życiu mogły „zobaczyć” jak szeroka i wielopoziomowa jest droga ekspresowa, czym są bariery energochłonne, z czego powstaje nawierzchnia drogowa. Symulowano również sytuację przejścia przez jezdnię w ruchu 2-kierunkowum po pasach dla pieszych.