Projekt Eco Driving innowacją w transporcie

Koleje Mazowieckie otrzymały Nagrodę Innowacyjności w Transporcie. Zgodnie z założeniami konkursu, przyznawana nagroda jest wyróżnieniem dla przedsiębiorstw, instytucji i innych podmiotów, które wnoszą znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój transportu, jako podstawowego elementu gospodarki Polski i Unii Europejskiej, budują pozytywny wizerunek systemu transportowego i logistyki oraz przyczyniają się do wzrostu globalnej konkurencyjności gospodarki Polski.

Tegoroczna edycja konkursu organizowanego przez Fundację Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych jest jego trzecią edycją. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę złożoną z 20 ekspertów z sektora transportu, których zadaniem jest ocena użyteczności i potencjału opracowanych innowacji oraz zasadność ich upowszechnienia. O Nagrodę Innowacyjności w Transporcie Koleje Mazowieckie ubiegały się w trzech kategoriach – oprócz systemów IT były to innowacje w dziedzinie techniki i technologii, gdzie zostały zgłoszone wagony piętrowe
i lokomotywy obsługujące pociągi w systemie „push-pull”, a także innowacje w zakresie systemu kształcenia i rozwoju kadr – tu o nagrodę ubiegały się działania spółki związane ze wspieraniem młodzieży kształcącej się w kierunkach kolejowych oraz z systemem kształcenia maszynistów. Wszystkie trzy zyskały uznanie jury, które nominowało każdy z projektów spółki do nagrody.

Ostatecznie spółka otrzymała ją za projekt Eco Driving, będący częścią wcześniej podjętych przez spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” działań w kierunku optymalizacji zużycia energii trakcyjnej. Dzięki montażowi liczników zużywanej energii na pojazdach eksploatowanych
przez przewoźnika spółka mogła zmienić sposób rozliczania zużycia energii na podstawie odczytów z liczników. Eco Driving polega na wdrożeniu systemu teleinformatycznego, dzięki któremu możliwa jest realizacja efektywnego zarządzania energią w trzech obszarach: ogrzewanie pojazdów na postojach, podczas ruchu oraz w kontekście płynności ruchu pojazdów.