Program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie

Przedstawiciele Gminy Wrocław i Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 27 lipca br. podpisali porozumienie dotyczące realizacji„Programu Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie”. Ze strony Gminy Wrocław Porozumienie podpisał Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, a ze strony KOGENERACJI Maciej Tomaszewski, Członek Zarządu.

 

Realizowany od 10 lat Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Wrocław i Gminy Siechnice, korzystających z ciepła sieciowego produkowanego przez KOGENERACJĘ. Zgodnie z zawartym porozumieniem, KOGENERACJA przekaże gminie 55 tys. zł na pokrycie części opłat za ogrzewanie mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. O podziale środków zadecydują odpowiednie Ośrodki Pomocy Społecznej, które wskażą najbardziej potrzebujące rodziny.

„Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie” to przykład dobrej, wieloletniej współpracy pomiędzy KOGENERACJĄ i Miastem Wrocław – mówi dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Jacek Sutryk – To dla mnie bardzo cenne partnerstwo, ponieważ dzięki naszemu porozumieniu kolejny rok z rzędu rodzinne domy dziecka, podmioty pożytku publicznego oraz najbardziej potrzebujący mają szansę otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe. KOGENERACJA daje przykład jak prowadzić dzisiaj wrażliwy społecznie biznes– dodaje Sutryk.

KOGENERACJA S.A. w ramach długoletniej i efektywnej współpracy z gminami Wrocław i Siechnice, gdzie prowadzimy naszą działalność, wspiera odbiorców wrażliwych społecznie już kolejny rok. Społeczna odpowiedzialność biznesu to ważny element naszej strategii, dzięki któremu wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, szczególnie tych, którzy naszego wsparcia potrzebują najbardziej – mówi Wojciech Heydel, Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A.

Cieszymy się, że współpraca KOGENERACJI S.A. z Gminą Wrocław od wielu lat układa się pomyślnie, a dzięki realizowanemu przez nas „Programowi Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie” staliśmy się nie tylko społecznym partnerem samorządu, ale też lokalnej społeczności – mówi Maciej Tomaszewski z KOGENERACJI.